2024. június 24. (hétfõ) Iván


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

A Móra Ferenc Kollégium számítógép kabinetjének mûködési szabályzata

I.Bevezetés

A kollégiumi számítógép kabinet alatt szûkebb értelemben, a kollégium tulajdonában levõ számítógépeket, az azokat összekötõ kábelezést, és egyéb eszközöket értjük, tágabb értelemben pedig az ezen a hálózaton keresztül elérhetõ szolgáltatásokat. A kollégiumi hálózat (továbbiakban MóraNET) a Szegedi Egyetem hálózatának része, a jelen szabályzatban meg nem határozott esetekben az Egyetemi Hálózati Munkarend a mérvadó.

A MóraNET elsõdleges célja a kollégium lakói (dolgozói) számára a tanulmányaikhoz illetve munkájukhoz szükséges számítógépes háttér biztosítása. A MóraNET használatához való jog minden kollégistának alanyi jogon jár, jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel. A MóraNET bizonyos szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetõk igénybe. A MóraNET-et a mindenkori rendszergazdák illetve egyéb felelõsök (pl. nyomtatófelelõsök) üzemeltetik.

A szabályzat két részbõl áll: a kollégium tulajdonában levõ számítógépek használatának szabályzata (továbbiakban géphasználati szabályzat) és a saját számítógép kollégiumi hálózaton történõ üzemeltetésének szabályzata (továbbiakban végponthasználati szabályzat).

II. Géphasználati szabályzat.

1. A kollégistáknak alanyi jogon jár:

a) A gépek (nyomtatók) használatát biztosító azonosító.

b) Kollégiumi e-mail cím, adatok illetve web-oldal tárolására szolgáló tárterület.

2. A MóraNET-et használó kollégistának (továbbiakban felhasználó) kötelezettségei:

a) MóraNET-es jelszavát (jelszavait) köteles titkosan kezelni, tilos a jelszót (jelszavakat) mások számára hozzáférhetõvé tenni.

b) Tilos mások azonosítóját igénybe venni.

3. A géptermi munkavégzés szabályai:

a) A géptermekhez a kulcs a portán kérhetõ el diákigazolvány ellenében.

b) A géptermet õrizetlenül hagyni tilos.

c) A gépteremben tilos enni, inni, dohányozni.

d) Tilos a géptermi számítógépeken játékprogramok futtatása.

III. Végponthasználati szabályzat.

A kollégisták a szobájukban csak a rendszergazda engedélyével használhatják a MóraNET-et.

2001. január 1.

  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.