2024. június 18. (kedd) Arnold, Levente, Amold, Márkus


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
szakmai_eloadasok_1980tol

A Móra Ferenc Kollégium szakmai előadásai, kurzusai 1980-tól

AETAS. Folyóirat bemutató. 2009. május 14.

AETAS. A folyóirat lengyel számának bemutatása. Vendégek: Kovács István, költő, történész, Ring Éva, történész, Pelyach István, történész. 2012. március 29.

Aigi, Gennadij (csuvas költő). Találkozás az íróval. Irodalmi est. Bevezeti: Szőke Katalin. 1988. szeptember 9.

Albert Gábor (író). Beszélgetés az Emelt fővel című szociográfia szerzőjével. A „Kitelepítések Magyarországon a II. világháború után” sorozat keretében. 1988. április 28.

Alexa Károly (irodalomtörténész, ELTE). A Hitel folyóirat estje. 1989. február 14.

Almási Tibor (történész, SZTE). A Magyar Századok (Pannonica Kiadó) sorozat bemutatása. Kristó Gyulával, Makk Ferenccel, Szvák Gyulával. 2001. november 19.

Ambrus Lajos (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1989. április 14.

Anderléné Sajti Enikő (történész, JATE). Balkáni nacionalizmusok. Előadás. 1993. május 3.

Anderléné Sajti Enikő (történész, SZTE). A Balkán kultúrájának alakulása a kezdetektől napjainkig. A „Civilizációtörténeti kalandozások” sorozat keretében. Előadás. 2006. április 25.

Andrásfalvy Bertalan (néprajztudós, JPTE) A magyar nép történetének sorsfordulói, avagy a történelmi tudatunk hiányosságai. Előadás. 2007. február 22.

Andrásy Dorottya (egyetemi hallgató, JATE). Beszélgetések a szerelem kulturtörténetéről. 1998. október 31.

Ars-Publica alkotó csoport. Bemutatkoznak: Marczinka Csaba, Novák Valentin, Paládi Zsolt, Szappanos Gábor Balázs. Irodalmi est. 2002. április 29.

Antal István (filmművész, esztéta). Amerikai kísérleti filmek bemutatása és előadás. 1985. május 7.

Avar János (újságíró). Választások az USA-ban. Előadás. 2000. október 31.

Babarczy Anna (nyelvész, BME). Barangolások a nyelvészetben. Gyermeknyelv. Előadás. 2009. május 4.

Bacsó Béla (filozófus, ELTE). Filozófiai kávéház. A JATE Filozófia Tanszék szervezésében.1996. április 18.

Bagi Ibolya (irodalomtörténész, JATE). A 20-as évek irodalmi csoportosulásai a Szovjetunióban. Szántó Gáborral és Szőke Katalinnal. Szimpózium. 1986. február 25.

Bagi Ibolya(irodalomtörténész, JATE). A 20-as évek fogadtatása az új szovjet kulturális szituációban. Előadás. 1988. március 30.

Bagi Ibolya (irodalomtörténész, JATE). Az új kulturális szituáció legújabb jelenségei a Szovjetunióban. Szőke Katalinnal. Előadás. 1988. december 6.

Baka István (költő). Irodalmi est. Közreműködik Nagy Zoltán színművész. 1980. március 25.

Baka István (költő). Irodalmi est. Vezeti: Szigeti Lajos. 1982. április 28.

Baka István. A Holmi folyóirat estje. 1990. május 7.

Bakonyi Géza (könyvtáros, JATE). Umberto Eco. Barna Imrével. Előadás. 1992. április 21.

Bakk Miklós (történész, Lugos): Politikai irányzatok, pártviszonyok Romániában. Előadás. 1995. december 12.

Bakonyi Pál (PhD hallgató, SZTE). A testiség rejtélye. A testi és a nemi identitás problémája a fenomenológia tükrében Előadás. 2005. április 13.

Bakonyi Pál (PhD hallgató, SZTE). A fájdalom titokzatos vágya. A szado-mazochizmus filozófiai olvasatban. Az „Erőszak és nemek” sorozatban.  Előadás. 2006. április 26.

Balassa Péter (esztéta, ELTE). Mészöly Miklós életműve. Előadás. 1986. szeptember 18.

Balassa Péter (esztéta, ELTE). A. Tarkovszkij Stalker című filmjének elemzése. Előadás. 1991.

Balassa Péter (esztéta, ELTE). A Jelenkor folyóirat estje. 1989. április 25.

Balázs Attila (író, Vajdaság). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Pozsik László. 1986.

Balázs Attila (író, Vajdaság) Közös est Fenyvesi Ottóval. 1987. április 30.

Balázs Attila (író). Új Symposion-est. 1991. november 6.

Balázs Attila (író). Közös est Bozsik Péterrel. Vezeti: Szajbély Mihály. 1994. február 22.

Balázs Attila (író) irodalmi est. Vezeti: Szajbély Mihály. 1996. február 27.

Balázs Attila. (író). Irodalmi est. Vezeti: Virág Zoltán. 2004. május 4.

Balázs Mihály (irodalomtörténész, JATE). A protestantizmus kialakulása. Előadás. A világ vallásai sorozat keretében. 1985.

Balázs Mihály (irodalomtörténész, JATE). Erdély a reformáció korában. Előadás. 1988. október 27.

Balázs Mihály (irodalomtörténész, JATE). Életút beszélgetés az Esti krétakör keretében. Vezeti: Monok István. 1996. 1996. december 2.

Bali János (néprajzkutató, ELTE). "Zöld-fehér a mi szívünk!" Futball-antropológiai értelmezések az FTC kapcsán 2010. december 1.

Bálint Csanád (történész, akadémikus, MTA Régészeti Intézet). Kazárokról, magyarokról: új módszerek, új eredmények. Beszélgetőtársa: Zimonyi István (történész, SZTE) BTK). 2007. március 6.

Bálint Sándor emlékest. Résztvevők: Ilia Mihály, Ifj. Lele József, Horváth Dezső, Juhász Antal. 1986. március 27.

Bálint Tamás (költő). Irodalmi est. Murányi Sándor Olivérrel és Farkas Wellmann Évával. Bevezeti: Fried István. 2008. november 18.

Balla Zsófia (költő). Irodalmi est. Bevezeti: Kőrössi P. József. Közreműködik: Bíró József, a kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. 1990. október 24.

Balla Zsófia (költő). Irodalmi est. Vezeti: Darvasi László. 2003. március 10.

Balla D. Károly (író, Kárpátalja) Irodalmi est. A Magánhangzó (Kárpátaljai hangos irodalmi folyóirat, 1998. 1. évf. 1. szám, szamizdat) bemutatása. 1998.

Balog Iván (szociológus, SZTE). Bibó István és a zsidókérdés. Előadás. 1989. április 24.

Balog József (író, színész). Előadói est Pilinszky János műveiből. 1982. február 23.

Balogh Tamás (egyetemi hallgató, JATE). Irodalmi est. Vezeti: Bacsó Ilona. 1999. április 21.

Bánlaki Pál (szociológus, ELTE). A kisvárosi értelmiség. Előadás. 1981. október 15.

Bányai János (irodalomtörténész, Újvidék). Füst Milán életműve. Előadás. 1994. április 13.

Bassola Péter (nyelvész, SZTE). Kontrasztív vizsgálatok magyar eredményekkel. A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében. Előadás. 2007. május 2.

Barabás Katalin (pszichológus, SZTE): Thanatológia. A halálról sokat beszélünk, a haldoklókról viszont keveset. Előadás. A „Móra Galéria” estek sorozatban. 2004. március 3.

Barát Erzsébet (nyelvész, gender-kutató, SZTE). „Nézz, ne csak láss” A nőies(ség)  / férfias(ság) megkülönböztetése és a látszat. Előadás. A „Női(es)ség és férfi(as)ság a vizualitás tükrében” sorozatban. 2005. március 16.

Bárdi Nándor (történész, Teleki Intézet). Kisebbségtörténet. A romániai magyar kisebbség oktatásügye és művelődésügyi helyzete 1919-40-ig (Bilea után) Előadás. 1989. március 16.

Bárdi Nándor (történész, Teleki Intézet). Románia és a rendszerváltás. 1995. december 5.

Bárdi Nándor (történész, Teleki Intézet). Etnopolitika. Közép-európai etnopolitika történeti kontextusban: Románia a két világháború között. 2006. március 23.

Barna Imre (műfordító). Umberto Eco prózája. Bakonyi Gézával. Előadás. 1992. április 21.

Baron, Annie-Marie (filmesztéta). A francia új hullámtól a mai francia filmig. Előadás. 1989. április 12.

Báron György (filmesztéta). Wim Wenders: A dolgok állása. Előadás, beszélgetés a filmről. 1987. április 22.

Barta István (teológus, lelkész). Protestáns teológiai irányzatok a XX. Században. A „Vallástörténet” sorozat keretében. Előadás. 1986. március 5.

Bartis Attila (író). Irodalmi est. Vezeti: Darvasi László. 1999. április 14.

Bassola Péter (nyelvész, SZTE). Kontrasztív vizsgálatok magyar eredményekkel. A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében. Előadás. 2007. május 2.

Bayer Zsolt (újságíró). A jobboldali média helye és esélyei a magyarországi média világában.

2000. április. 05.

Becsy András (költő).  A Bárka folyóirat estje. 2003. október 2.

Beke László (művészettörténész, Képzőművészeti Főiskola). Erdély Miklós szimpózium. Előadás. 1987. május 11.

Beke László (művészettörténész, Főiskola). A Tartóshullám és a Hasbeszélő c. folyóiratok bemutatása. 1989. május 11.

Beke László. (művészettörténész, Főiskola). Bódy Gábor életművének képzőművészeti vonatkozásai. Előadás. A Bódy Gábor Napok keretében. 1991. február 12-16..

Belaja, Galina (irodalomtörténész, Moszkva). Az új kulturális szituáció a Szovjetunióban. 1987. október 28.

Belányi György (költő). Irodalmi est. Vezeti. Gilbert Edit. 1983. november 23.

Belényi Gyula: A kitelepítések az 1945. utáni évek történelmi eseményeinek tükrében. A „Kitelepítések Magyarországon a II. világháború után” sorozat keretében. Előadás. 1988. március 3.

Bellér Béla. A németek kitelepítéséről. A „Kitelepítések Magyarországon a II. világháború után” sorozat keretében. Előadás. 1988. május 5.

Benda Gyula (történész, ELTE). A gazdaságtörténet alapfogalmai és forrásai, a kutatás új útjai a történetírásban. Előadás. 1996. november 20.

Benda Kálmán (történész, ELTE). Ferencesek a csángók művelődésben. Előadás. 1989. május 3.

Benyik György (teológus, Szegedi Hittudományi Főiskola). XX. Századi katolikus teológiai irányzatok. A „Vallástörténeti sorozat” sorozat keretében. Előadás. 1986. február 12.

Benyik György (teológus, Szegedi Hittudományi Főiskola). A Biblia keletkezés- és fejlődéstörténete. Előadás. A „Vallástörténeti sorozat” keretében. 1984. október 23.

Berecz András (népdalénekes). Énekes-mesélős est. 1988. április 25.

Berecz András (népdalénekes). Énekes-mesélős est. 1994. december 6.

Bereményi Géza (író). Irodalmi est. Vezeti: Mányoki Endre, irodalomkritikus. A Mozgó Világ folyóirat „évtizedhatárhíd” sorozatában. 1981. március 20.

Bereményi Géza (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1989. március 3.

Berkovits György (író). Beszélgetés a magyar szociográfia helyzetéről. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1983. március 25.

Berkovits György (író): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László. 1987. november 13.

Bernáth Árpád (irodalomtörténész, SZTE). Életút beszélgetés. Az „Esti krétakör” sorozat keretében. Vezeti: Bombitz Attila. 1996. október 31.

Bernáth Árpád (irodalomtörténész, JATE).  Beszélgetés Pokorny Zoltánnal. 1996. április 23.

Bertók László (költő). Irodalmi est. Vezeti: Csuhai István. 1994. október 12.

Beszédes István (író). Új Symposion-est. 1991. november 6.

Bilecz Endre (történész, politológus). Bibó István és a népiesség. Előadás. 1988. december 5.

Bíró Zoltán (irodalomtörténész, MDF): A Magyar Demokrata Fórum megalakulásáról. 1988. szeptember 14.

Bíró Zoltán: Lakitelektől az MDF megalakulásáig. A „Rendszerváltás” sorozat keretében. 2000. május 2.

Bitó László (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 2003. február 13.  

Bitó László: Áldott vagy, Káin” – mint irodalom. Vezeti Szörényi László.

Áldott vagy, Káin – mint filozófia. Vezeti: Gyenge Zoltán. Könyvbemutató. 2009. május 12.

Blazovich László (történész). Szeged a késő középkorban. A „Szeged története a honfoglalástól napjainkig” sorozat keretében. 2011. április 20.

Bocsor Péter irodalomtörténész, SZTE). Nagyvárosi tájképek a kortárs brit irodalomban A „Kortárs irodalmak angol nyelven” sorozat keretében. Előadás. 2007. február 27.

Bocsor Péter (irodalomtörténész, SZTE). Marnó János költői estjének vezetése. 2002. március 4.

Bodnár László (nemzetközi jogász, SZTE). Válságkezelés és a nemzetközi jog a XXI. századelőn. „A 21. század kihívásai” sorozat keretében. 2003. április 9.

Bodor Ádám (író). Irodalmi est. Vezeti: Báthori Csaba. 2003. december 2.        

Bódy Gábor emléknapok. Előadások, beszélgetések, kiállítás. Résztvevők: Beke László (művészettörténész), Csaplár Vilmos (író), Grandpierre Attila (Fizikus VHK), Szigeti Csaba (irodalomtörténész. 1991. február 12-16.

Bohó Róbert (filmrendező). A megnyesett fa kizöldül. A Lékai László bíborosról. Szóló film bemutatása után beszélgetés a rendezővel és Kemény Lajossal, a Szegedi Hittudományi Főiskola rektorával az állam és egyház viszonyáról. 1984. február 9.

Bojtár Endre (irodalomtörténész, MTA Irodalomtud. Intézet, JATE). "Hogyan lesz valaki a szocializmus realistája?" A kelet- és közép-európai prózáról. Előadás. 1987. április 14.

Bojtár Endre (irodalomtörténész, MTA Irodalomtud. Intézet, JATE). A balti-kérdés. Előadás. 1988. május 2.

Bombitz Attila (irodalomtörténész, SZTE). A Nobel-díjas Elfriede Jelinek írásművészete.  Előadás. 2004. november 15.

Bor Zsolt (fizikus, SZTE). Lézerek a mindennapi használatban és a gyógyászatban. A „Szegedi Mindentudás Egyeteme” sorozatban. Előadás. 2003. november

Borbély Szilárd (költő). Irodalmi est. Vezeti: Lanczkor Gábor. 2008. április 23.

Borbély Zsolt (történész). A romániai választások. Molnár Gusztávval. Előadás, beszélgetés. 2000. november 9.

Borovics Tamás (színművész). „Más is örök”. Juhász Gyula emlékest. Harsányi Attilával és Melkvi Beával közösen. 2009. március 30.

Borsodi L. László (költő, Csíkszereda). Irodalmi est. A költőt bemutatja: Csutak Judit, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanára. 2008. április 10.

Borbély Zsolt (történész) és Molnár Gusztáv (történész). A romániai választások. Előadás, beszélgetés. 2000. november 9.

Bottoni, Stefano (történész, Bologna). Előadás az „Etnopolitikai sorozat” keretében. 2006. április 27.

Bozóki András (politológus, ELTE). Pártok és ideológiák a rendszerváltás utáni Magyarországon. A „Választások Magyarországon 2002” sorozatban. 2002. március 5.

Bozsik Péter (költő, Horgos): Interjú a Rózsaszín flastrom  c. kötethez.    Készítette: Szergejev Zsuzsa. 1987. június 26.

Bozsik Péter. Ex- Symposion-est. 1991. november 6.

Bozsik Péter. Közös est Balázs Attilával. Vezeti: Szajbély Mihály. 1994. február 22.

Bozsik Péter. Az Ex-Symposion folyóirat A gonosz banalitása című tematikus számának bemutatója. 1999. november 23.

Bottoni, Stefano: Értelmiségi elitek és hatalmi központok. A romániai magyarság kutatásának történeti problémái az 1950-es években. Az „Etnopolitikai sorozat” keretében. 2006. április 27.

Böndör Pál (író, Temerin). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa. 1988. május 28.

Buda Ferenc (költő) Irodalmi est. Vezeti: Füzi László. 1991. október 15.

Chikán Attila (közgazdász, a Rajk Szakkollégium igazgatója, MKKE). Miért ilyen a magyar gazdaság? Előadás. 1982. november 25.

Colin Quigley (tánckutató, Írország).  Erdélyi gyűjtőúton. Felföldi Lászlóval. Előadás. 2007. december 10.

Cristián Réka Mónika  (irodalomtörténész, vizuális kultúra kutató, SZTE). “Építés alatt:” Amerikai irodalmak (1945-2007). A  Kortárs irodalmak angol nyelven” sorozat keretében. 2007. május 8.

Csáki György (gazdaságtörténész, SzIE). A világgazdaság trendjei - Cikluselméletek a gazdaságban. Előadás. 1999. november 19.

Csalog Zsolt (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1988. október 28.

Csanádi Dániel (folyóirat szerkesztő). Erdély Miklós szimpózium. 1987. május 11.

Csejtei Dezső (filozófus, SZTE). 1968 filozófiai vonatkozásai (Párizs). „A kelet- és nyugat-európai 68” sorozat keretében. Előadás. 1988. november 19.

Csejtei Dezső (filozófus, SZTE). Thanatológia. Filozófiai halálfelfogások. A „Móra Galéria Estek” sorozatban. Előadás. 2004. március 3.

Csengey Dénes (író).  A Hitel folyóirat estje. 1989. február 14.

Csepeli György (szociálpszichológus, ELTE). Nemzet, ifjúság, értelmiség. A „Beszélgetés a 80-as évek magyar társadalmáról” sorozat keretében. Előadás. 1983. november 17.

Csernus Sándor (történész): 1968 filozófiai vonatkozásai (Párizs). „A kelet- és nyugat-európai 68” sorozat keretében Előadás. 1988. november 19.

Csiki László (költő). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1991. május 3.

Csirik János (matematikus, SZTE). A mesterséges intelligencia a XXI. Században. „A 21. század kihívásai” sorozat keretében. Előadás. 2003. március 19.

Csirik János (matematikus, SZTE). Magyar nyelvű szövegek számítógépes feldolgozása A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében. Előadás. 2008. április 21.

Csongor Barna (sinológus, ELTE). A kínai vallás. „A világ vallásai” sorozat keretében.  1985. március 6.

Csoóri Sándor (költő). Találkozás a költővel. Bevezetőt mond: Annus József. 1980. november 25.

Csoóri Sándor (költő). Kallós Zoltán (népzenekutató, Erdély) estjének bevezetője. 1984. március 3.

Csoóri Sándor (költő). Irodalmi est. Vezeti: Grezsa Ferenc. 1989. november 29.

Csordás Gábor (költő, főszerkesztő).  A Jelenkor folyóirat estje. 1989. 04. 25.

Csuhai István (irodalomkritikus, szerkesztő)..  A Jelenkor folyóirat estje. 1989. április 25.

Czakó Gábor (író). Irodalmi est. Vezeti: Mányoki Endre, irodalomkritikus. A Mozgó Világ folyóirat „évtizedhatárhíd” sorozatában. 1981. október 30.

Czakó István  (filozófus, PPKE). Kierkegaard vallásfilozófiai munkássága. 2007. december 4.

Czigány Lóránt (író, irodalomtörténész, London) A magyar irodalom recepciója Nyugat-Európában.  Irodalmi est, beszélgetés. 2000. május 2.

Czipott Géza (előadóművész, Erdély). Szilágyi Domokos és Hervay Gizella műveiből szerkesztett előadói est. 1984. november 17.

Deák Ágnes (történész, JATE). Eötvös József politikai pályája. Előadás. 2001. február 27.

Deák Ferenc (író, Újvidék). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa. 1987. június

Debreczeni József (politológus, Miskolci Egyetem). Antall József politikusi arcképe. A „XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozat keretében. 1999. október

Dékány András (filozófus, JATE). 1968 filozófiai vonatkozásai (Párizs). „A kelet- és nyugat-európai 68” sorozat keretében. Előadás. 1988. november 19.

Dénes Iván Zoltán (történész, KLTE). Bibó István politikai pályája és a magyarság fejlődéséről alkotott véleménye. A „XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozat keretében. Előadás. 1999. november 9.

Dénes Iván Zoltán (történész, Debreceni Egyetem).  Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekfű Gyulával. Beszélgetőtársak: Balogh Iván és Kovács Attila. 2000. február 8.

Dési Ábel (író, Szabadka). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Erdélyi Eszter. 1986.

Dóka Krisztina (tánckutató, ELTE). Társastáncok a magyar falusi kultúrában a 20. század első felében. Előadás. 2010. november 17.

Domonkos Pál Péter (néprajzkutató). A moldvai csángók története. Előadás. 1980. november 10.

Donáth Ferenc (történész).  A Márciusi Front és a KMP népfrontpolitikája. Előadás. 1983. március 22.

Donáth László (lelkész, teológus, ELTE): Kereszténység az ezredfordulón. Előadás. 1994. február 21.

Dragon Zoltán (vizuális kultúra kutató, irodalomtörténész, SZTE). A test szerepe a vizuális kultúrában. Előadás. A „Női(es)ség és férfi(as)ság a vizualitás tükrében” sorozat keretében.  2005. március 9.

Dragon Zoltán (vizuális kultúra kutató, irodalomtörténész, SZTE). A film és az irodalom dialógusa. Előadás. A „Képek kontra szavak?” sorozat keretében. 2005. november 13.

Drozda, Miroslav (irodalomtörténész, Prága). Borisz Paszternak költészete.  Előadás. 1987. február 17.

Dudits András (kognitív nyelvész).  ABarangolás a nyelvészetben” sorozat keretében.. 2009. április 21.

Duckon Ágnes (irodalomtörténész, ELTE). Irodalmi hatások Dosztojevszkij életművében. Előadás. 1986. április 10.

Dúl Antal (teológus). Hamvas Béla életműve. Előadássorozat. (10 előadás) 1992. 09. 23 - 1993. 03. 09.

Dupka György (költő, Kárpátalja) Mit jelent magyarnak lenni a Kárpátalján? Beszélgetés a kárpátaljai magyar irodalomról. 1988. október 15.

Dux László (államtitkár helyettes). Fórum a felsőoktatásról. 2011. október 27.

Egeli György (fizikus, KFKI). Gömbvillámok, parajelenségek. Előadás. 1992. február 29.

Egyed Emese (költő, irodalomtörténész, Kolozsvár). Irodalmi est. Vezeti: Kelemen Hunor. 1995. október 17.

Egyed Péter (költő, író, filozófus, Kolozsvár). Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Darvasi László. Közreműködik Koszta Gabriella, a Pécsi Nemzeti Színház művésze. 1990. november 21.

Elek István (közíró, kritikus). A népi-konzervatív mozgalom a gyökerektől a választási győzelemig. A Rendszerváltás Magyarországon sorozat keretében. Előadás. 1996. február 20.

Elek Tibor (író, szerkesztő). A Bárka folyóirat estje. 2003. október 2.

Engel Pál (történész, ELTE). A feudalizmus elmélete, a fogalom újragondolása. Előadás. 1995. november 21.

Engel Pál emlékest. Emlékezők: Zsoldos Attila, Kristó Gyula, 2001. november 19.

 

Eördögh István (történész, SZTE). Erdély román megszállása. Előadás. 2000. április 10.

Eördögh István (történész, SZTE).  Életút – pályakép. Beszélgetőtárs Kordé Zoltán. 2005. április 7.

Eörsi István (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1988. február 26.

Eörsi István (író): Irodalmi est. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1996. február 5.

Erdély Dániel (grafikus). Erdély Miklós szimpózium. 1987. május 11.

Erdély Miklós szimpózium. Előadók: Beke László, Csanádi Dániel, Szőke Annamária, Erdélyi Dániel, Kurdi-Fehér János. 1987. május 11.

Erdélyi fiatal költők. Irodalmi est. Vendégek: Bálint Tamás, Murányi Sándor Olivér és Farkas Wellmann Éva. Az estet Fried István irodalomtörténész vezeti. 2008. november 18.

Erdélyi irodalmárok. Irodalmi est. Vendégek: Selyem Zsuzsa, Balázs Imre József, Keszeg Anna. Vezeti: Kovács Flóra, PhD hallgató. 2010. február 26.

Erdélyi János (filmrendező), Zsigmond Dezső (filmrendező).  A Jelölöm magam című film bemutatása után beszélgetés az alkotókkal. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1988. február 24.

Erdélyi Sándor (mérnök, író). Írói est. A „Beszélgetés a 80-as évek magyar társadalmáról” sorozat keretében. 1983. február 8.

Erdélyi Zsuzsanna (néprajztudós). A vallásos népköltészet művelődéstörténeti szerepe. A Biblia a verbális népművészetben. A „Biblia a művészetekben” sorozat keretében. Előadás. 1986. október 13.

Erdélyi Zsuzsanna. (néprajztudós). A vallásos népköltészet archaikus műfajai. Közreműködik Lovász Irén. 1990. november 27.

Esterházy Péter (író): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1986. december 12.

Esterházy Péter (író): Irodalmi est. Vezeti: Szilasi László. 2000. április 20.

Faludy György (költő, Kanada): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. A költő verseit elmondja Balog Tamás. Áthelyezve az Aud. Max.-ba. 1988. szeptember 30.

Farino, Jerzy (irodalomtörténész, Varsó). Paszternak poétikája. Előadás. 1986. május 5.

Farkas Endre, Endre Farkas (költő, Kanada). Irodalmi est.Vezeti: Kürtösi Katalin. 1999. 09. 23.

Farkas Zsolt (esztéta, kritikus). A Lettre folyóirat estje. 2001. január 22.

Farkas Zsolt (esztéta, kritikus). Életút beszélgetés Odorics Ferenccel. Az „Esti krétakör „sorozatban. 1998. november 12.

Fekete Gyula (író). A Magyar írók és a közélet. Előadás. 1983. december 1.

Fenyvesi Anna (nyelvész, SZTE). Mit tud a szociolingvisztika? A „Barangolások a nyelvészetben” sorozatban. Előadás. 2006. április 5.

Fenyvesi Ottó (költő, Újvidék). Interjú a Rózsaszín flastrom  c. kötethez. Készítette: Erdélyi Eszter. 1986.

Fenyvesi Ottó (költő, Vajdaság). Irodalmi est. Balázs Attilával.1987. április 30.

Fenyvesi Ottó (költő). Irodalmi est, performansz. Vezeti: Virág Zoltán. 1999. november 29.

Ferdinandy György (író, Puerto Rico): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1988. március 25.

Farkas Gábor Farkas (irodalomtörténész., ELTE). Régi könyvek új csillagok című könyvének bemutatója. Beszélgetőtársai: Monok István és Ötvös Péter. 2011. november 7.

Felföldi László (néprajzkutató, MTA Néprajzkutató Csoport). Magyar néprajzi tájak, szigetek, csoportok. Előadás. 1988. február 18.

Felföldi László (néprajzkutató). Erdélyi gyűjtőúton. Előadás.  Quigley, Colinnal.

2007. december 10.

Ficsku Pál (író). Irodalmi est. Vezeti: Pató Attila. 1999. március 2.

Fried István – életút beszélgetés. Az Esti krétakör sorozatban. Beszélgetőtárs: Kelemen Zoltán. 1996.

Fried István: Közép-Európa; fikció vagy valóság. A 21. század kihívásai. Sorozatban. Előadás. 2003. március 25.

Fodor Csaba (politológus, Nézőpont Intézet). Kerekasztal beszélgetés a magyar választási rendszer átalakításáról. Beszélgetőtársak: Kovács László Imre, László Róbert. 2011. november 15.

Fodor Imre (teológus, Szegedi Hittudományi Főiskola). Liturgiai ismeretek. Előadás. 1992. április 1.

Fodor István (régész, SZTE). A nomád népek életmódjának, vallásának, társadalmának jellegzetességei a középkorban. Létezik-e napjainkban a nomadizmus életformája? Előadás. 2006. március

Fodor István (régész, SZTE). Magyar őshaza-elméletek. A magyarság megjelenése a dél-orosz szteppéken. Beszélgetőtársa: Róna-Tas András.  2007.március 27.

Fodor István (régész, SZTE). Régészeti kutatások Belső Ázsiában. 2009. május 7.

Forgács Tamás (nyelvész, SZTE): „Közmondás, nem hazug szólás” – avagy: Mi is az a frazeológia?. A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében. Előadás. 2007. november 27.

FORRÁS-kör. Szárszó 1943 című irodalmi összeállítás. 1984. március 2.

Földényi F. László (író). Irodalmi est. Beszélgetőtárs: Márton László. 2000. december 13.

Fricz Tamás (politológus). A rendszerváltás 10 éve. Pártstruktúrák, pártosodás kialakulása. 2000. április 11.

Galamb György (történész, JATE).A szexualitás története” sorozatban: A középkor.

1995. április 4.

Galambos Csaba (műfordító). Edward Stachura – a lengyel irodalom kaszkadőrje. Előadás. 1987. november 18.

Gálfalvi György (író, szerksztő). A Látó marosvásárhelyi folyóirat estje. Kovács András Ferenccel és Markó Bélával. 1990. május 15.

Gálffy László (történész, JATE). „A szexualitás története sorozatban”: Kora-újkor.  1995. április 18.

Galgóczy Árpád (műfordító).  Irodalmi est. Vezeti: Saly Noémi. 1994. április 27.

Garai Gábor (költő). Irodalmi est. Bevezetőt mond: Vörös László (irodalomtörténész, JATE). 1980. május 31.

Garaczi László (író). A Lettre folyóirat estje. 2001. január 22.

Garaczi László (író). Irodalmi est. Vezeti: Urbanik Tímea. 2001. december 5. 

Gazdag Gyula (filmrendező). A Bankett című film bemutatása után beszélgetés az alkotóval. 1982. március 10.

Gecse Gusztáv (vallástörténész, MTA Filozófiai Intézet). A kereszténység a középkorban. Előadás. „A világ vallásai” sorozat keretében. 1985.

Géczi József (politológus, JATE). A kongresszus előestéjén. Beszélgetőtársa: Löffler Tibor politológus. 1989. október 4.

Géczi József (politológus, JATE). A reformkommunisták szerepe az átalakulásban. A reformkör-mozgalom. A „Rendszerváltás Magyarországon, a 80-as évek ellenzékének bemutatása” sorozatban. 1996. március 21.

Gerevich András (költő). „Négyen a pácban”. Irodalmi est. Krusovszky Dénessel, Lanczkor Gáborral és Orcsik Rolanddal. 2009. november 18. 

Gergely András (történész, diplomata): A rendszerváltás nemzetközi visszhangja, külpolitikai vonatkozásai. A Rendszerváltás Magyarországon, a 80-as évek ellenzékének bemutatása” sorozatban. Előadás. 1996. április 15.  

Gergely Jenő (történész, ELTE). Prohászka Ottokár és a magyar katolikus klérus. A „Történelmi arcképcsarnok” sorozat keretében. 1998. március

Gerd-Jörg Frankovski: A német kérdés. A német egyesülésről. Előadás. Tolmács: Németh Zita egyetemi hallgató. 1990. október 25.

Gerő András (történész, ELTE). Polgárosodás Magyarországon a Kiegyezés után és a századfordulón. Előadás. 1990. december 3.

Gilbert Edit (egyetemi hallgató, JATE). Belányi György költő estjének vezetése. 1983. november 23.

Gömöri Krisztián (színművész). Ady Endre: Ki látott engem? Melkvi Beával, Kősösi Gyöngyivel, Harsányi Attilával közösen. 2007. február 19.

Grecsó Krisztián (író). A Bárka folyóirat estje. 2003. október 2.

Grendel Lajos (író, Pozsony). Irodalmi est. Vezeti Szörényi László, irodalomtörténész. 1984. április 13.

Grendel Lajos (író). Kalligram-est. 1996. március 27.

Gulyás Gábor (filozófiatörténész, művészettörténész). A Vulgó filozófiai folyóirat estje. 1999. december 9.

Gulyás Gyula (filmrendező), Gulyás János (operatőr). Beszélgetés a Vannak változások című filmről az alkotókkal. 1980. november 27.

Gulyás Gyula (filmrendező), Gulyás János (operatőr). A Ne sápadj című filmjük bemutatása után beszélgetés az alkotókkal. 1983. március 2.

Gulyás Gyula, Gulyás János. Beszélgetés az alkotókkal az Én is jártam Isonzónál c. filmről. 1987. április 1.

Gyarmati György (történész, JPTE): Bibó István közigazgatási koncepciója. Előadás. 1989. március 28.

Gyorgyev, Milivoj (Deszk). A szerb folklór. Előadás. 1981. október 9.

Györe Balázs (író). Irodalmi est.  Kukorelly Endrével közösen. 1985. április 23.

Györe Balázs (író) Irodalmi est. Vezeti: Mészáros Sándor. 2003. október 7.

Győri Műhely folyóirat estje. Vendégek: Lovas Ildikó, Tolnai Ottó, Villányi László. 1995. március 6. 

Gyarmathy Lívia (filmrendező). Az Együttélés című filmjének bemutatása után beszélgetés az alkotóval. 1983. december 7.

Gyuricza Róbert (újságíró, MTI). „Az MTI-t tudósítottam a sydney olimpiáról.” 2000. október

Haber Judit (szociológus, MTA Szociológiai Intézet). Az iskola szociológiai problémái. 1981. május 5.

Hahn Anna (irodalomtörténész, ELTE). A paszternaki mű filozófiai alapjai.. Előadás. 1986. április 18.

Harsányi Attila (színművész). „Más is örök”. Juhász Gyula emlékest. Borovics Tamással és Melkvi Beával közösen. 2009. március 30.

Harsányi Attila (színművész). Ady Endre: Ki látott engem? Melkvi Beával, Kősösi Gyöngyivel, Gömöri Krisztiánnal közösen. 2007. február 19.

Harsányi Iván (történész), Pécsi Tudományegyetem). Spanyolország a 20. században. 2001. április 05.

Határ Győző. (költő, London). Irodalmi est. Vezeti: Csuhai István. 1989. november 17.

Havas Henrik (újságíró). Beszélgetés a médiáról. Beszélgetőtársak: Szabó István. 2000. 11. 21.

Havas Gábor (szociológus) Beszélgetés Schiffer Pál Nyugodjék békében című filmjéről. 1983. május 5.

Havas Judit (előadóművész). Óda Európához. Illyés Gyula-est. Bevezetőt mond. Vörös László. 1983. május 5.

Háy János (író) Irodalmi est. Vezeti: Lovász Andrea. 2000. május 9.

Hazai Attila  (író) Irodalmi est.Vezeti: Odorics Ferenc. 1998. február 26. 

Hazai Attila (író). Irodalmi est. Vezeti: Berta Ádám. 2002. november 7.

Heller Ágnes (filozófus). Beszélgetőtárs: Balog Iván. 1999. november 15.

Herczeg János (író, Doroszló). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Mikola Gyöngyi. 1986.

Herczeg János (író, Doroszló) estje. Vezeti: Mikola Gyöngyi. 1994. november 24.

Hermann Róbert (történész, Hadtörténeti Múzeum). Szemere Bertalan. A „Történelmi arcképcsarnok” sorozatban. Előadás. 2000. november 22.

Hertlig Balázs (egyetemi hallgató, SZTE). Önpusztító hősök, önpusztító filmszalag. A Harcosok klubja című filmről. Előadás. 2008. április 14.

Hetényi Zsuzsa (irodalomtörténész, RELTE). Az orosz nyelvű zsidó irodalom. Előadás. 1997.

Hetényi Zsuzsa (irodalomtörténész, RELTE). Az Ószövetség, mint irodalmi szöveg. 1998. április 29.

Hévizi Ottó (filozófiatörténész, Lukács Archívum). Filozófiai kávéház. A JATE Filozófia Tanszék szervezésében.1996.május 3.

HELIKON kolozsvári folyóirat estje. Vendégek: Király László, Lászlóffy Aladár, Sigmond István, Szilágyi István. 1992. április 22.

HÉTVILÁG vajdasági folyóirat estje. Vendég: Tolnai Ottó, költő, közreműködik Keszég László és Tolnai Szabolcs szaxofonon.

HITEL folyóirat estje. Vendégek: Alexa Károly (irodalomtörténész), Csengey Dénes (író). Vezeti: Annus József. 1989. február 14.

HOLMI folyóirat estje. Vendégek: Baka István, Kántor Péter, Kertész Imre, Radnóti Sándor, Podmaniczky Szilárd, Várady Szabolcs. 1990. május 7.

Horn Ildikó (történész, ELTE). Rákóczi László. Előadás. 1989. április 19.

Horváth Pál (filozófiatörtész, MTA Filozófiai Intézet).  Allah és Mohamed, az ő prófétája. „A világ vallásai” sorozat keretében. 1985. március 20.

Horváth Pál (filozófiatörténész, MTA Filozófiai Intézet). A korai kereszténység. Előadás. „A világ vallásai” sorozat keretében. 1985. április 24.

Horváth Sándor (költő, Kárpátalja). Mit jelent magyarnak lenni a Kárpátalján? Beszélgetés a kárpátaljai magyar irodalomról. Beszélgetés a kárpátaljai magyar irodalomról. 1988. október 15.

Hrabal, Bohumil (író, Prága). Találkozás az íróval. Irodalmi est. Bevezetőt mond Bojtár Endre irodalomtörténész. A beszélgetést vezeti Varga György, műfordító. 1985. május 30.

Ilia Mihály (irodalomtörténész). Bálint Sándor-emlékest. 1986. április 17.

Ilia Mihály (irodalomtörténész).  Kortárs erdélyi irodalom. Előadás.1986. szeptember 134.

Izsák Lajos (történész, ELTE). Barankovics István. „A XX. századi politikai arcképcsarnok „ sorozat keretében. Előadás. 1999. március 9.

Janek István (Külügyi Intézet munkatársa). Az Olasz Kommunista Párt szerepe az olasz társadalmi életben. Előadás. 1983. március 24.

Janisch Attila (filmrendező). Az Árnyék a havon című filmje megtekintése után beszélgetés a rendezővel. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1992. március 9.

Jász Attila költő estje. Vezeti: Bombitz Attila. 1999.

JELENKOR folyóirat estje. Vendégek: Balassa Péter, Csordás Gábor, Csuhai István, Parti-Nagy Lajos, Petri György, Takács József. Vezeti: balog József. 1989. április 25.

Juhász Anikó (SZTE). Thanatologia. A modernitás és a medikalizált halál. A „Móra galéria Estek” sorozat keretében. 2004. március 3.

Juhász Erzsébet (író, Újvidék): Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa. 1986.

Juhász Erzsébet (író, Újvidék). Irodalmi est. 1994. november 9. 

Juhász Erzsébet (író, Újvidék). Irodalmi est. Vezeti: Szajbély Mihály. 1996. február 27.

Juhász Mihály (a Csillag Börtön igazgatója). Előadás „A bűnözés szociológiája” sorozatban. 2001. április 17.

Jung Károly (író, Újvidék): Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Pozsik László. 1986-1987.

Kabdebó Tamás (író, költő, Írország). Irodalmi est. Vezeti: Olasz Sándor. 1995. február 15.

Kabdebó Tamás (író, költő, Írország). József Attila emlékest – A magyar irodalom angol nyelven. Vezeti: Szőnyi György Endre 2000. április 06.

Käfer István (irodalomtörténész, MTA Irodalomtud. Intézet). Szlovák-magyar kapcsolattörténet. Előadássorozat. 1979/1980.

Kalapáti Ferenc (költő). Új Symposion-est. 1991. november 6.

Kallós Zoltán (népzenekutató, Erdély). Az erdélyi népzene. Előadás, beszélgetés. Bevezetőt mond Csoóri Sándor, költő. 1984. március 3.

Kamondi Zoltán (filmrendező). Halálutak és angyalok című filmjének bemutatása után beszélgetés a rendezővel. 1992. február 19.

Kányádi Sándor (költő) estje. 1980. 1995.

Kántor Lajos (író, szerkesztő). A kolozsvári Korunk folyóirat estje. 1992. március 17.

Kántor Péter (költő). A Holmi folyóirat estje. 1990. május 7.

Kántor Zoltán (szociológus, PPKE). Állampolgárság, népszavazás és ami azóta történt. 2005. december 7.

Karácsonyi Zsolt (költő, Erdély). Irodalmi est. Vezeti: Fried István irodalomtörténész és Kovács Flóra PhD hallgató. 2011. január 13.

Karádi Éva (kritikus, szerkesztő). A Lettre folyóirat estje. 2001. január. 22.

Karafiáth Orsolya  (költő). Irodalmi est. Vezeti: Benedek Anna. 2003. december 5.

Karátson Endre (író, Párizs). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1988. április 29.

Karátson Gábor (író). Mit tanulhatunk a Tao Te King-től?  Előadás. 1992. december 4.

Karinthy Márton (író). Irodalmi est. Vezeti: Balogh Tamás. 2004. március 2.

Karsai László (történész, JATE). Marxizmus-leninizmus-bolsevizmus. A szovjet filmek sorozat nyitóelőadása. 1991. szeptember 17.

Karsai László (történész, JATE). A Holokauszt. Előadás.  2001. november 26.

Katona Tamás (történész). Bokor Péter Isten akaratából című Habsburg Ottó portréfilmje után előadás, beszélgetés. 1989. február 24.

Katona Tamás (történész) és Pelyach István beszélgetése Görgey Artúr politikai pályájáról és a Görgey kérdésről 2007. május 10.

Katona Tamás (történész). Életút beszélgetés. Vezeti: Szörényi László. 1997. december 05.

KELLÉK c. filozófiai folyóirat estje. 1999. november 30.

Kemény István (költő). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1989. december 15.

Kemény Katalin, Hamvas Béláné (író). Emlékezés Hamvas Bélára. Vezeti: Dúl Antal. 1992. december 9.

Kemény Lajos (a szegedi Hittudományi Főiskola rektora). Bohó Róbert A megnyesett fa kizöldül című, Lékai László bíborosról szóló filmjének bemutatása után beszélgetés a filmről és az állam és egyház viszonyáról. 1984. február 9.

Kenesei István (nyelvész, SZTE). Nyelvtudomány a 21. században. A „Barangolások a nyelvészetben” sorozatban. Előadás. 2006. március 8.

Kertész Imre (író). A Holmi folyóirat estje. 1990. május 7.

Kertész Imre (író). Irodalmi est. Vezeti Bán Zoltán András. 1994. október 26.

Kertész Imre. (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 2007. március 28. (Áthelyezve az Auditorium Maximumba.)

Kertész Noémi (történész, MKKE). Lengyel történeti mítoszok és irodalmi hatásaik. 1989. április 18.

Keszég László (színművész). A Hétvilág folyóirat estje. 1992. április 8.

Kibédi Varga Áron (költő, Amsterdam): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1987. december 4.

Király László (költő). A kolozsvári Helikon folyóirat estje. 1992. április 22.

Kiss Attila (irodalomtörténész, SZTE). Szó és kép a kora modern és posztmodern színpadon. Előadás. A „Képek kontra szavak?” sorozat keretében. 2006. október 11.

Kiss László (író). A Bárka folyóirat estje. 2003. október 2.         

Kiss Ottó (író). A Bárka folyóirat estje. 2003. október 2.   

Kiss Gy. Csaba (irodalomtörténész). Rendszerváltás Lengyelországban. Előadás. 1995. december 11.

Kocziszky Éva (irodalomtörténész, JATE) Robbe-Grillet a Halhatatlan és a Szép fogoly nő című filmjének elemzése. Előadás, beszélgetés. 1987. október 20.

Kocziszky Éva (irodalomtörténész, JATE). F. Fellini Casanova című filmjének elemzése. Előadás, beszélgetés. 1987. november 16.

Kocziszky Éva (irodalomtörténész, JATE). R. W. Fassbinder Querell című filmjének elemzése. Előadás, beszélgetés. 1987. december 1.

Kocziszky Éva (irodalomtörténész, JATE). I. Begman Persona című filmjének elemzése. Előadás, beszélgetés.1987. december 7.

Kokas Károly (irodalomtörténész, könyvtáros, SZTE). Humántudományok és az informatika 2001. október 30.

Koncz István (író, Kanizsa). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Szergejev Zsuzsa. 1986.

Konrád György (író): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1987. december 18.

Kopátsy Sándor (közgazdász). Létezik-e gazdaságpolitikai alternatíva? 1998. március 25.

KORUNK (Kolozsvár) folyóirat estje. Vendégek: Visky András, Salat Levente, Kántor Lajos. 1992. március 17.

KORALL folyóirat estje. Vendégek: Horváth Gergely, főszerkesztő, Czoch Gábor, Granasztói Péter, Klement Judit, Pozsgai Péter, szerkesztők. 2008. április 24.

Korzenszky Richárd (irodalomtörténész, Bencés Gimnázium, Pannonhalma): A Biblia az irodalomban. A „Biblia a művészetben” sorozat keretében. Előadás. 1986. április 16.

Kósa Ferenc (filmrendező) A Balczó Andrásról készített Küldetés c. film bemutatása után beszélgetés a rendezővel. 1981. május 6.

Kósa Ferenc (filmrendező). Beszélgetés a rendezővel Guernica című filmjéről. 1982. november 23.

Kósa Ferenc (filmrendező). Az utolsó szó jogán című Béres Józsefről készített dokumentumfilmjének bemutatása után beszélgetés a rendezővel és Béres Józseffel. 1987. március 18.

Kosáry Domokos (történész, MTA Történettud. Intézet). A Kárpát-Európa kutatás a Teleki Intézetben. (Áthelyezve a BTK-ra) 1986. december 5.

Kovács András (filmrendező). Valahol Magyarországon című filmjének bemutatása után beszélgetés a rendezővel. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1988. február 18.

Kovács András Bálint (filmesztéta, ELTE). Andrej Tarkovszkij művészete. Előadás. 1991. december 3.

Kovács András Ferenc (költő) A Látó marosvásárhelyi folyóirat estje. Markó Bélával, Gálfalvi Györggyel.  1990. május 15.

Kovács András Ferenc (költő, Marosvásárhely). Irodalmi est. Vezeti: Szigeti Csaba. 1994. március 23.

Kovács Gábor (művelődéstörténész) A kelták utódai. „Az ír kultúrával foglalkozó sorozat” keretében. 2000. november 6.

Kovács István (jogtudós, akadémikus, JATE, JTK) Államelmélet és demokrácia. Fejlődési tendenciák. A „Beszélgetés a 80-as évek magyar társadalmáról” sorozat keretében. 1983. április 28.

Kovács István (költő, történész, ELTE). Andrzej Wajda filmművészetének történeti gyökerei. Előadás. 1987. február 19.

Kovács István (költő). Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Szörényi László. 1989. február 17.

Kovács István (költő, történész, ELTE). Az Aetas folyóirat lengyel számának bemutatója. Ring Évával, Pelyach Istvánnal. 2012. március 29.

Kovács László (közgazdász, volt Rajk szakkollégista, Pénzügyminisztérium). A magyar gazdaságpolitika irányai. 1982. november 11.

Kovács László. (közgazdász, volt Rajk szakkollégista, Pénzügyminisztérium). Magyarország és a valutaalap. Előadás. 1986. március 4.

Kovács Sándor (irodalomkutató, SZTE): Szimuláció-van/nincs. Jean Baudrillard szimuláció-elmélete. A „Szegedi Mindentudás Egyeteme” sorozat keretében. 2008. április 21.

Könczöl Csaba (irodalomkritikus). "Műfajok emlékezete". M. Bahtyin művészetfilozófiája.. Előadás. 1991. április 24.

Kőszeg Ferenc (szerkesztő). A demokratikus ellenzék megszerveződése és szerepe a rendszerváltásban. A „Rendszerváltás Magyarországon, a 80-as évek ellenzékének bemutatása” sorozat keretében. Előadás. 1996. március 29.

Köves András (közgazdász, Gazdaságkutató Intézet). Magyarország és a világgazdasági helyzet. Előadás. 1998. október 20.

Krasznahorkai László (író) Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1986. december 5.

Krasznahorkai László (író) és Tar Béla (filmrendező) estje a Sátántangó című film megtekintése után. Vezeti: Hafner Zotán. 1996.

Krasznahorkai László (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1996. március 7.

Krasznahorkai László (író). Seiobo járt odalent és Az utolsó farkas című regényeinek bemutatása. Vezeti: Szörényi László. 2009. október 13.

Kristó Gyula (történész, JATE). Érdekességek az őstörténetből. Előadás. 1992. október 21.

Kristó Gyula (történész, SZTE). A Magyar Századok (Pannonica Kiadó) sorozat bemutatása. Almási Tiborral, Makk Ferenccel, Szvák Gyulával. 2001. november 19.

Kristó Gyula (történész, SZTE). Mi lesz veled történelem? A „21. század kihívásai” sorozat keretében. 2003. március 5.

Kristó Gyula emlékest. A korai Erdély című posztumusz kötetének bemutatója. Vendégek: Almási Tibor, Makk Ferenc, Zsoldos Attila. 2005. március 7.

Meghívott vendégek: Almási Tibor, Makk Ferenc, Zsoldos Attila, Pászka Imre.

Krausz Tamás (történész, Párttörténeti Intézet). Szocializmusfelfogások a bolsevik pártban. Előadás. 1986. december 11.

Krusovszky Dénes (költő). „Négyen a pácban”. Irodalmi est. Gerevich Andrással, Lanckor Gáborral és Orcsik Rolanddal. 2009. november 18. 

Kubinyi András (történész, ELTE). A  rendi mozgalom kialakulása és működése a Mohács előtti Magyarországon. Előadás. 1996. február 29.

Kukorelly Endre és Györe Balázs írók estje. 1985. április 23.

Kukorelly Endre (író). A Lettre folyóirat estje.  2001. január 22.                        

Kukorelly Endre (író). Tündérvölgy című regényének bemutatója. Beszélgetőtárs: Mészáros Sándor. 2003. október 7.

Kulcsár Péter (irodalomtörténész, ELTE). Baranyai Decsi János és a kortárs humanisták. 1989. március 29.

Kurucz Gyula (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1986. november 20.

Kurdi Imre (költő). Irodalmi est. Vezeti: Bombitz Attila. 1996. november 13.

Kürti Béla (régész-muzeológus, SZTE, Móra Múzeum). "Bajántól Szent Istvánig.

Avarok és honfoglaló magyarok Szeged környékén. Előadás. 2010. december 8.

Kürtösi Katalin (irodalomtörténész, SZTE). Kert a vadonban (A kortárs kanadai

Irodalomról.) A „Kortárs irodalmak angol nyelven” sorozatban. Előadás. 2007. március 7.

L. Nagy Zsuzsa (történész, KLTE). A két világháború közötti liberális ellenzék. Előadás. 1998. március 11.

L. Nagy Zsuzsa (történész, KLTE). Magyarország miniszterelnöke voltam: Kállai Miklós. A „Történelmi arcképcsarnok” sorozat keretében. Előadás. 1998. december 1.

Lábass Endre (író, festőművész). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1988. március 18.

Lackó Miklós (történész, Történettud. Intézet). "Nemzetkép és karakterológia." Előadás. 1990. február 21.

Lackfi János (költő). Irodalmi est. Vezeti: Szőke Katalin. 2004. április 1.

Ladányi János (szociológus, Corvinus Egyetem). Szegénység, újszegénység a rendszerváltás után. 1998. november 3.

Ladik Katalin (költő, Újvidék). Irodalmi est. Performansz. 1987. február 6.

Ladik Katalin (költő, Újvidék). Irodalmi est. Vezeti: Mikola Gyöngyi. 1994. november 23.

Lajkó Károly  (pszichiáter, SZTE). A környezet rejtett stresszei. ASzegedi Mindentudás Egyeteme” sorozat keretében. 2003. december.

Lakner Zoltán (politológus). Utak és útvesztők. Az MSZP húsz éve. Könyvbemutató. Vezeti: Löfler Tibor. 2011. október 17.

Lanczkor Gábor (költő). Négyen a pácban”. Irodalmi est, Gerevich Andrással, Krusovszky Dénessel és Orcsik Rolanddal. 2009. november 18.    

László Gyula emlékest. Meghívott vendégek: László Zoltán, Vékony Gábor. 2000. március 8.

László Zoltán. László Gyula emlékest. 2000. március 8.

Lászlóffy Aladár (költő, Kolozsvár). A kolozsvári Helikon folyóirat estje. 1992. április 22.

Latzkovits Miklós (író). Beszélgetés Laboda című könyvéről. Vezeti: Sörös Borbála. A „Móra Könyvklub” keretén belül. 2012. február 16.

Lator László (költő). Irodalmi est. Vezeti: Horváth Géza. 2004. április 20.

Lázár Ervin (író). Irodalmi est. Vezeti: Domokos Mátyás. 1994. október 19.

Lázár Ervin (író). Irodalmi est. Vezeti: Urbanik Tímea. 2004. november 10.

Lengyel András (irodalomtörténész, Móra Ferenc Múzeum). A népi-urbánus vita gyökerei. 1991. február 18.

Lengyel András (irodalomtörténész, Móra Ferenc Múzeum). Móra Ferenc az ezerarcú showman. 2002. február 11.

Lengyel Péter (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1989. december 1.

Lepahin, Valerij (irodalomtörténész, JATE). Viszockij, a költő, énekes és gondolkodó. Előadás.  1989. április 26.

Licht, Sonja (szociológus, Belgrád). Beszélgetés a balkáni nacionalizmusokról. Vezeti: Sajti Enikő. 1993. május 3.

Liska Tibor (közgazdász, MKKE). A szocialista vállalkozás. Előadás. 1985. november 21.

Litván György (történész, MTA Történettud. Intézet). Polgárosodás a két világháború közt. Előadás. 1990. december 10.

Losoncz Alpár (filozófus, Újvidék, JATE). Jugoszlávia felbomlásának körülményei és következményei. 1995. december 7.

Lovas Ildikó (író, Vajdaság). Irodalmi est. Vezeti: Bombitz Attila. 1998.

Lovas István (újságíró). A jobboldali újságírás alternatívái. 2000. május 11.

Lovassy Tamás (a Külügyi Intézet munkatársa). Külpolitikai kérdések.: a szovjet-amerikai viszony, Irak, bel- és külpolitikája. 1980. április 28.

Lovassy Tamás  (a Külügyi Intézet munkatársa). Az Irak-Irán közötti ellentét. Előadás. 1980. november 20.

Lovász Irén (népdalénekes, néprajzkutató). A Zobor-vidék hiedelemvilágáról. Virt Istvánnal. Előadás. 1982. november 17.

Lovász Irén (népdalénekes, néprajzkutató). Népdalest.1983. április 27.

Lovász Irén (népdalénekes, néprajzkutató).  Népdalest és előadás. 1995. február 9.

Löffler Tibor (politológus, JATE). Politikai irányzatok Magyarországon. 1995. április 7.

Löffler Tibor (politológus, JATE).  "2010 politikai eseményeinek értékelése". 2010. november 10.

Löffler Tibor (politológus, JATE). Radikális ifjúsági mozgalmak Magyarországon. 2011. február 23.

Lörincz József (jogtudós, SZTE). Bűnügy és bűnözés. Előadás. 2002. november

Lukács József (akadémikus, MTA Filozófiai Intézet). A világ vallási térképe előtt. „A világ vallásai” sorozat keretében. Előadás. 1985. február 22.

Lux Elvira (szexuálpszichológus). Szexuálpszichológia. Előadás. 2000. november 8.

Lux Judit (történész, Politikatud. Intézet). Peyer Károly és a szociáldemokrata mozgalom. 1997. december 2.

Magyar József (filmrendező). A „Mi büszke magyarok” című filmjének bemutatása után beszélgetés az alkotóval. 1984. április 12.

Magyarics Tamás (ELTE BTK). „Amerika válaszút előtt”. A „választások – 2004” sorozatban. Előadás. 2004. október 21.

Mák Ferenc (szerkesztő, Vajdaság). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Mikola Gyöngyi. 1986.

Mák Ferenc (szerkesztő, Vajdaság). Tallózás a jugoszláv kulturális életben. 1986. március. 24.,1986. május 9.

Makay Ida (költő). Irodalmi est.  Mihalik Zsolttal. Vezeti: Halász Mónika. 1998. március 30.

Makk Ferenc (történész, SZTE). A Magyar Századok (Pannonica Kiadó) sorozat bemutatása. Almási Tiborral, Kristó Gyulával, Makk Ferenccel, Szvák Gyulával. 2001. november 19.

Makk Ferenc és Révész László vitája. Beszélgetések a X. századi magyarságról. Moderátor: Szabados György. 2009. november 14.

Makra László (földrajzkutató, SZTE). Környezeti és éghajlati változások a 21. században. A „Szegedi Mindentudás Egyeteme” sorozatban. Előadás. 2003. november

Makra László (földrajzkutató). Tájak, városok, emberek – Kína. Előadás. 1996. március 13.

Makra László (földrajzkutató). Kutatóúton Belső-Ázsiában. Előadás. 2010. február 16.

Maleczki Márta (nyelvész, SZTE). Érthető, hogy érthetetlen. Barangolások a jelentés világaiban. A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében.. Előadás. 2006. április 11.

Marczinka Csaba (író). Az Ars-Publica alkotó csoport bemutatkozása. Novák Valentinnel, Paládi Zsolttal, Szappanos Gábor Balázzsal. Irodalmi est. 2002. április 29.

Marjanucz László (történész, SZTE). Szeged a XVIII. Században. A „Szeged története a honfoglalás korától napjainkig” sorozat keretében. 2011. március 23.

Markó Béla (költő, Marosvásárhely) A Látó marosvásárhelyi folyóirat estje. Gálfalvi Györggyel és Kovács András Ferenccel. 1990. május 15.

Markó Béla (költő, Marosvásárhely). Irodalmi est. Gálfalvi Györggyel. 2000. március 29.

Marnó János (költő). Irodalmi est. Vezeti: Bocsor Péter. 2002. március 4. 

Marosi Júlia (népdalénekes, népzenekutató). Anyanyelvünk és dalaink nyomában. Népdalest, előadás. 1983. október 20.

Maróti Egon (történész, JATE). Az ókori olimpiai játékok. Az „Aranyolimpia” sorozat keretében. Előadás. 1996. március 19.

Marótiné Korchmáros Valéria (nyelvész, SZTE). Anyanyelvünk kívülről nézve. A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében. Előadás. 2006. november 15.

Márton László (író): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1991. április 12.

Márton László (író). Irodalmi est. Vezeti: Bombitz Attila.1996. március 24.

Márton László (író). A Lettre folyóirat estje. 2001. január 22.

Márton László (író). Földényi F. László írói estjének vezetése. 2000. december 13

Matković, Slavko (író). Interjú a Rózsaszín flastrom  c. kötethez. Készítette: Pozsik László. 1986.

Maurits Ferenc (Képzőművész, költő). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Pozsik László. 1986.

Mekis Péter (szerkesztő, ELTE). A Vulgó filozófiai folyóirat estje. 1999. december 9.

Melkvi Bea (színművész). „Más is örök”. Juhász Gyula emlékest. Harsányi Attilával és Borovics Tamással közösen. 2009. március 30.

Melkvi Bea (színművész). Ady Endre: Ki látott engem? Harsányi Attilával, Kősösi Gyöngyivel, Gömöri Krisztiánnal közösen. 2007. február 19.

Mezei Balázs (filozófiatörténész). Filozófiai kávéház. A JATE Filozófia Tanszék szervezésében. 1998. április 28.

Mészáros Rezső (földrajztudós, JATE). Magyarország település stuktúrája. Előadás. 1988. február 5.

Mészöly Miklós (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László.1987. december 4.

Mihályi Géza (ny. újságíró, Róma). Az 56-os forradalom magyar menekült egyetemistái Itáliában. Beszélgetőtárs: Szörényi László. 2006. október 17.

Mihalik Zsolt (költő). Irodalmi est. Makay Idával. Vezeti: Halász Mónika. 1998. március 30.

Mikola Gyöngyi (egyetemi hallgató, JATE). A. Ribakov Az Arbat gyermekei című regényének értékelése. Előadás. 1988. november 24.

Mikola Tibor (finnugor-nyelvész, JATE). A finnugor nyelv kutatásának időszerű problémái. Előadás. 1999. november 22.

Miskolczi Ambrus (történész, MTA Történettud. Intézet) A román nemzettudat társadalomtörténeti háttere. Előadás. 1986. november 27.

Moczarski, Tadeusz (irodalomtörténész, Varsó). Beszélgetés a mai lengyel irodalomról. 1987. október 28.

Módos Péter (szerkesztő). Az Európai Utas című folyóirat estje. 1998. március 30.

Molnár Gusztáv (filozófus, Teleki László Alap.). „Kisantant?” A. Sajti Enikővel. Előadás. 1992. december 2.

Molnár Gusztáv (filozófus), Borbély Zsolt (történész). A romániai választások. Előadás, beszélgetés. 2000. november 9.

Murányi Sándor Olivér (költő). Irodalmi est. Bálint Tamással és Farkas Wellmann Évával.

Bevezeti: Fried István. 2008. november 18.

Nádas Péter (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László, irodalomtörténész. 1984. november 30.

Nádas Péter (író). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1988. december 2.

Nádas Péter (író). A Párhuzamos történetek című regény bemutatása. Irodalmi est. Vezeti: Szilasi László. 2007. április 24.

Nádasdy Ádám (költő). Irodalmi est.Vezeti: Bordás Sándor. 2003. április 10.

Nádasdy Ádám (nyelvtudós). Mi az etimológia, avagy létezik-e nyelvi örökléstan?” A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében. Előadás. 2007. május 7.

Nagy Gábor (költő). Irodalmi est. Vezeti: Bombitz Attila. 2000.

Nagy Balázs (társadalomkutató, JATE). A sztálinizmus a Szovjetunióban. 1981. október 26.

Nagy Gáspár (költő). Vörös László Szigorúan ellenőrzött mondatok c. kötetének bemutatója. Beszélgetőtársak: Olasz Sándor, Vörös László. 2004. november 11.

 

Nagy Károly (nemzetközi jogász, JATE). A nemzeti kisebbségek és a nemzetközi jog.

A kitelepítések Magyarországon a II. világháború után” sorozat keretében. Előadás.

1988. március 10.

 

Nagy László (jogtudós, JATE). A világ szakszervezeteiről, különös tekintettel a  

lengyelországi Szakszervezeti mozgalomra. 1980.1. február 19.

 

Nagy László (történész, JATE). Az iszlám. Előadás. 1980. február 21.

 

Nagy László (történész, JATE). Algéria. Előadás. 1982. okt. 26.

 

Nagy László (történész). Az arab tavasz. 2011. március 22.

 

Nagymegyeri Nagy Pál (ikonfestő). A bizánci ikonfestészet. 1990. április 24.

 

Nagy Zoltán (néprajzkutató, PTE): "Az örökkévalóság kőolajtól bűzlik" .

Előadás. 2010. február 25.

 

NAPPALI HÁZ folyóirat estje. Kiállítás, felolvasások, beszélgetés.

Vendégek: Beck András, Hévizi Ottó, Károlyi Csaba, Kocziszky Éva, Pongrácz Tibor,

Szijj Ferenc, Szilágyi Eszter Anna, Szörényi László. 1990. május 10.

 

Nátyi Róbert (művészettörténész, SZTE).Hol angyalok, hol bukott angyalok”; Deviáns nők

felbukkanásai a  művészettörténet századaiban. Az „Erőszak és nemek” sorozat keretében. 

2006. április 12.

Nemcsók János (biológus, SZTE). Bős-Nagymaros és a rendszerváltás. 2001. május 10.

Németh Endre (tanár, SZTE Ságvári Gimnázium). Beszélgessünk a szexről!. Előadás. A „Móra Galéria Estek” sorozatban.  2004. április 14.

Németh Erzsébet (protokoll szakértő). A média a közszereplők szemszögéből. 2001. november 12.

Németh Gábor (író). Irodalmi est. Vezeti: Kovács Sándor. 1994. november 16.

Németh Gábor (író). Irodalmi est. Vezeti: Szilasi László

Németh Gábor (író). A Lettre folyóirat estje. Vendégek: Garaczi László, Németh Gábor, Márton László, Bombitz Attila, Szilasi László. 2001. február 28.

Németh György  (ókortörténész, ELTE). Görög vallástörténet. Előadás. 1998. április 15.

Németh József (matematikus, JATE). A végtelenről. Előadás. 1989. november 20.

Németh T. Enikő (nyelvész, SZTE). Kifelé a szemétkosárból: a pragmatika helye és kérdésfelvetései a mai nyelvészetben. A „Barangolások a nyelvészetben” sorozat keretében. Előadás. 2006. november 21.

Niederhauser Emil (történész, MTA Történettud. Intézet). A közép- és kelet-európai kutatás helyzete Magyarországon. (Áthelyezve a JATE BTK-ra). 1986. október 16.

Novák György (történész, műfordító, JATE). Ezra Pound költészetét bemutatja a költő fordítója, az E. P. kötet szerkesztője. Előadás. 1992. február 18.

Novák Valentin (író). Az Ars-Pluralica alkotócsoport bemutatkozása. Marczinka Csabával, Paládi Zsolttal és Szappanos Gábor Balázzsal. 2002. április 29.

Nyilasy Balázs (irodalomtörténész, KRE). A romance a magyar irodalmában. Előadás. 2006. március 8.

Nyíri Tamás (filozófus, Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Főiskola). Jézus és kora. Előadás. A „Vallástörténeti sorozat” keretében. 1984. október 16.

Odorics Ferenc (irodalomtörténész, JATE). Beszélgetés Hazai Attilával. 1998. február 26.

Odorics Ferenc (irodalomtörténész, JATE).  Életút beszélgetés. Az „Esti krétakör” sorozat keretében. Vezeti: Farkas Zsolt. 1998. november 12.

Odorics Ferenc (irodalomtörténész, JATE). Posztmodern és destruktív értelmezési stratégiák. A „Szegedi Mindentudás Egyeteme” sorozat keretében. 2003 október

Oláh Andor (természetgyógyász). Mi a természetgyógyászat? Előadás. 1992. március 9.

Orbán György (előadóművész). Előadói est Pilinszky János műveiből. 2006. november 28.

Orcsik Roland (költő). Négyen a pácban”. Irodalmi est, Gerevich Andrással, Krusovszky Dénessel és Lanczkor Gáborral. 2009. november 18.    

Ormos Mária (történész, JPTE). Kozma Miklós és a magyar média a 30-as években. A „A XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozat keretében. 1998. december 8.

Ormos Mária (történész, PTE). Németország a ’30-as években, a fasiszta állam művelődési rendszere. 2001. február 22.

Ördög Ottó (humorista) estje Sándor Györggyel. 1990. november 15.

Ördög Ottó (humorista) Ürömmámor. Szerzői est.  1992. november 17.

Paál István (színházi rendező). „Klasszikusok mai szemmel”. Beszélgetés. 1983. november 15.

Paczolay Péter (az Alkotmánybíróság titkára - JATE) Az alkotmánybíróság létrejötte és szerepe a rendszerváltásban. 2000. 04. 19.

Paczolay Péter (az Alkotmánybíróság elnöke - JATE). "Alkotmányozás 2011-ben". Előadás. 2011. március 16.

Paál József (irodalomtörténész, SZTE). Vízió, szó, kép a középkori költészetben. A „Képek kontra szavak?” sorozat keretében. 2006. november 30.

Pajkossy Gábor (történész, ELTE). Kölcsey Ferenc, a szabadelvű gondolkodó és politikus. A „Történelmi arcképcsarnok” sorozat keretében. 2000. március 27.

Paládi Zsolt (író). Az Ars-Pluralica alkotócsoport bemutatkozása. Marczinka Csabával, Novák Valentinnel és Szappanos Gábor Balázzsal. 2002. április 29.

Pálfalvi Lajos (irodalomtörténész, MTA Könyvtár). Kazimiers Brandys pályája. Előadás. 1987. október 19.

Parti Nagy Lajos (költő). A Jelenkor folyóirat estje. 1989. április 25.

Parti Nagy Lajos (költő).  Irodalmi est. Vezeti: Závada Pál. 1995. március 22.

Parti Nagy Lajos (költő).  Irodalmi est.Vezeti: Bombitz Attila. 2004. november 23.

Petneki Gábor (történész, ELTE). Szittyák vagy szarmaták és a magyar-lengyel köznemesi gondolkodás. 1989. március 1.

Pató Attila (szerkesztő). Beszélgetés Ficsku Pál íróval. 1999. március 2.

Pató Attila (szerkesztő). Az Ex-Symposion folyóirat  A gonosz banalitása című tematikus számának bemutatója. 1999. november 23.

Pattantyús Gergely (üvegművész). A magyar üvegfúvás története. Előadás. 2007. október 16.

Pelyach István (történész, SZTE). Görgey Arthur: hazafi vagy áruló? 2000. november 16.

Pelyach István (történész, SZTE) és Katona Tamás beszélgetése Görgey Artúr politikai pályájáról és a Görgey kérdésről 2007. május 10.

Pelyach István (történész, SZTE). Október 6-a a nemzeti emlékezetben. Előadás. 2010. október 7.

Petschnig Mária (közgazdász, Pénzügykutató Int.). A pénz értékének csökkenése a szocialista országokban és Magyarországon. Előadás. 1985. december 5.

Péter Róbert (történész), SZTE). A szabadkőművesség eredete: tények és fikciók. A „Titkos társaságok nyomában” sorozat keretében. Előadás. 2007. április 25.

Petőcz András (költő). „Közeledések és távolodások”. Irodalmi és zenei est Sáry Lászlóval. 1992. április 15.

Petri György (költő). Beszélgetés a költővel. Vezeti: Mányoki Endre, irodalomkritikus. A Mozgó Világ folyóirat „évtizedhatárhíd” sorozatában. 1981. április 28.

Petri György (költő). A Jelenkor folyóirat estje. 1989. április 25.

Petri György (költő). A Holmi folyóirat estje. 1990. május 7.

Petri György (költő). Irodalmi est. Vezeti: Könczöl Csaba. 1992. március 3.

Piczil Márta (szociológus, SZTE). Börtönszociológia.  2001. április 17.

Pócs Éva (néprajztudós, PTE). A magyar hiedelemvilág. 2010. október 13.

Podmaniczky Szilárd (író) és Solymosi Bálint közös estje. Performansz. Bevezeti Takács József egyetemi hallgató. 1988. április 11.

Podmaniczky Szilárd (író). Irodalmi est. Vezeti: Balog József és Szilasi László.

Podmaniczky Szilárd. (író). Vezeti: Jász Attila. 2000. október 10.

Pokorni Zoltán (politikus, az országgyűlés oktatási bizottságának elnöke): Fórum a felsőoktatásról. Vezeti: Bernáth Árpád. 1996. április 23.

Polcz Alaine. Életút-beszélgetés. Beszélgetőtárs: Sáfár Judit egyetemi hallgató. 2002 március 18.

Polner Zoltán (költő, néprajzkutató). Teknyőkaparó című néprajzi gyűjtésének bemutatása. Vezeti: Király Zoltán (MTV). 1984. november 18.

Poszler György (irodalomtörténész). Életút-beszélgetés. Vezeti: Bombitz Attila. 2000. május 3.

Pozsgai Imre (szociológus, politikus).  A népi baloldal és a rendszerváltás. A Rendszerváltás Magyarországon” sorozat keretében. Előadás. 1999. december 14.

Pölöskei Ferenc (történész, ELTE). Egy hanyatló kor utolsó egyénisége: Tisza István. „A történelmi arcképcsarnok” sorozat keretében. Előadás. 1997. november 17.

Pražak, Richard (történész, Brno). Cseh-magyar történelmi és irodalmi kapcsolatok. Előadás.1986. október 16.

Puskás Ildikó (vallástörténész, ELTE). India vallásai. Előadás. A világ vallásai” sorozat keretében. 1985. április 17.

Quigley, Colin (tánckutató). Erdélyi gyűjtőúton. Előadás. Felföldi Lászlóval. 2007.

2007. december 10.

Rakovszky Zsuzsa (író). Vezeti: Darvasi László. 2003. március 27.

R. Várkonyi Ágnes (történész, ELTE). Erdély és az európai egyensúly a XVI-XVII. században. Előadás. 1989. május 10.

Radnóti Sándor (művészetfilozófus). Beszélgetés a liberális ellenzék rendszerváltás előtti mozgalmáról és az SZDSZ megalakulásáról. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1989. október 9.

Radnóti Sándor (művészetfilozófus).  A Holmi folyóirat estje. 1990. május 7.

Rainer M János (történész, 1956-os Intézet). Nagy Imre politikai pályája. A „A XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozat keretében.1999. március 24.

Raskó István (biológus, SZBK). A genetika titkai, avagy mi lészen Dollyval és utódaival?

„A 21. század kihívásai” sorozat keretében.. 2003. március 12.

Reschné Marinovich Sarolta (irodalomtörténész), SZTE). Úrhölgyek: gyilkosok és/vagy áldozatok a viktoriánus angol regényben. Az „Erőszak és nemek” sorozat keretében. 2006. május 3.

Rittersporn Gábor (történész, Párizs). „Tétova lépések a szovjet jelenség megértése felé”.    A Szovjetunió társadalom- és politikatörténete a 30-as években. Előadás. 1989. április  11.

Révész László (régész, Magyar Nemzeti Múzeum) és Makk Ferenc vitája. Beszélgetések a X. századi magyarságról. Moderátor: Szabados György. 2009. november 14.

Roboz István (történész). A szlovákiai magyar kisebbség története. 1989. május 2.

Romsics István (történész, ELTE). Bethlen István politikai pályája. A „ XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozat keretében. Előadás. 1998. november 17.

Romsics Ignác (történész, ELTE).  A Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés. 2002. március 11.

Róna-Tas András (akadémikus, történész). Magyar őshaza-elméletek. A magyarság megjelenése a dél-orosz szteppéken. Beszélgetőtársa: Fodor István. 2007.március 27.

Rózsa János (filmrendező). A Vasárnapi szülők című filmje után beszélgetés az alkotóval. 1980. február 25.

Rózsaszín flastrom. (A vajdasági írókkal készült interjúkötet bemutatója) Beszélgetés írókkal (Balázs Attila, Juhász Erzsébet) és az interjúk készítőivel (Bolla Éva, Erdélyi Eszter, Mikola Gyöngyi, Pozsik László, Szergejev  Zsuzsa). Vezeti: Szajbély Mihály.

1996. február 27.

Rugási Gyula (filozófiatörténész, MTA Filozófiai Intézet). Határ Győző műveinek filozófiai gyökerei. Előadás. 1987. november 30.

Ruszt József (színházi rendező). A Szegedi Nemzeti Színház főrendezőjével Márok Tamás újságíró beszélget. 1988. november 1.

Ruzsa György (művészettörténész, ELTE) Az ikonfestészet. 1986. október 21.

Salat Gergely (sinológus, ELTE). A kínai civilizáció ezredévei. A „Civilizációtörténeti kalandozások” sorozat keretében. 2006. március 22.

Salat Levente (író). A kolozsvári Korunk folyóirat estje. 1992. március 17.

Salat Levente (rektorhelyettes, Kolozsvár).  A kolozsvari Babes-Bolyai Tudományegytem története és helyzete a mai romániai (magyar) oktatási rendszerben". 2006. május 4.

Salgo István (közgazdász, volt Rajk szakkollégista, MKKE). Hazánk és a világgazdaság. Előadás. 1982. november 18.

Šalgo, Judita (író, Újvidék): Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Pozsik László. 1987.

Saly Noémi (művelődéstörténész, volt Móra kollégista, JATE).  Kávéházak Magyarországon. Előadás. 1998. április 16.

Sándor György (humorista) estje. Ördög Ottóval. 1990. november 15.

Sándor Iván (író). Életút-beszélgetés. Vezeti: Bombitz Attila. 1999. 11. 10.

Sánta Attila (író, Kolozsvár) Az író Székely-szótárának bemutatója. Bevezetőt mond: Fried István.

Sára Sándor (filmrendező). Beszélgetés Bábolna című dokumentumfilmje bemutatása után az alkotóval. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1986. április 24.

Sári Zsuzsa (drámatörténész, MTV). A. Wajda színházi rendezései. Előadás. 1989. április 18.

Sárkány Péter. Filozófiai antropológia 2006. november 15.

Sárközi Judit (újságíró). Kopaszok c. könyve kapcsán beszélgetés a skinhead-mozgalomról. 1993. szeptember 23.

Sarungi Emőke (pszichiáter). Párkapcsolatok. Előadás. 2006. október 18.

Sáry László (zeneszerző). „Közeledések és távolodások”. Irodalmi és zenei est Petőcz Andrással. 1992. április 15.

Schweitzer József (főrabbi, Országos Rabbiképző Intézet). A Biblia poézise. Előadás. „A Biblia a művészetekben” sorozat keretében. 1984. november 14.

Scsukin, Vaszilij (irodalomtörténész, Krakkó). Nyugatosok a 19. századi orosz irodalomban. Előadás. 1988. november 24.

Selyem Zsuzsa (irodalomkritikus). Irodalmi est. Balázs Imre Józseffel és Keszeg Annával. Vezeti: Fried István és Kovács Flóra. 2010. február 26.

Schiffer Pál (filmrendező). A Pártfogolt című filmjének bemutatása után beszélgetés az alkotóval. 1982. december 2.

Schuster Lóránt (rocktörténész, zenész). Kiveszőben vagyok A magyar rock története. 2000. április 25.

Sigmond István (író). A kolozsvári Helikon folyóirat estje. 1992. április 22.

Simon Aladár (előadóművész). Ködszurkáló. Latinovits emlékest. 1983. szeptember 16.

Simon Aladár (előadóművész). József Attila est. 1994. április 11.

Simon Aladár (előadóművész). Boldog, szomorú dal - Kosztolányi est.  2010. november 9.

Simon Aladár (előadóművész). Latinovits emlékest. 2011. október18.

Simon Melinda  (könyvtár-informatikus, SZTE). Humántudományok és az informatika és a MEK. 2001. október

Sipos Péter (történész, MTA Történettud. Intézet). Horthy Miklós. A „XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozat keretében. Előadás. 1999.április. 28.

Solymosi Bálint  (író). Irodalmi est. Performansz. Podmaniczky Szilárddal. Bevezeti Takács József egyetemi hallgató. 1988. április 11.

Solymosi Bálint  (író). Vezeti: Balog József. 2000. november 27.

Somlyai Magda (történész, ELTE, JATE). A II. világháború utáni koalíciós időszak híradós dokumentumfilmjeinek megtekintése után előadás, beszélgetés. 1982. február 25.

Somlyai Magda (történész, ELTE, JATE). A Kolostor és barrikád című portréfilm megtekintése után beszélgetés Újhelyi Szilárddal. 1986. február 26.

Spiró György (író). Irodalmi est. Vezeti: Szőnyi György Endre. 2006. május 9.

Stumpf István (politológus, ELTE).  Pártosodás és választások Magyarországon 1990-94

A "Rendszerváltás Magyarországon" c. előadássorozat keretében.1996. május 2.

Sutyák Tibor (filozófiatörténész), JATE). A Vulgó filozófiai folyóirat estje. 1999. december 9.

Sz. Bíró Zoltán (történész, Corvinus Egyetem). A Szovjetunió felbomlásának okai és következményei. Előadás. 1995. november 7.

Sz. Bíró Zoltán (történész, Corvinus Egyetem). Az ukrajnai és oroszországi választások. 1998. december 9.

Sz. Bíró Zoltán (történész, Corvinus Egyetem).  A századfordulós Oroszország politikai kultúrája. 2000. november 14.

Szabados György: Elfeledett dicsőségünk: a pozsonyi csata 2007. október 15.

Szabó Katalin (közgazdász, Corvinus Egyetem). A piac újjáéledése. Előadás. 1998. október 29.

Szabó Miklós (történész, MTA Történettud.. Intézet).  A magyar nemzettudat szerkezetváltozásai Magyarországon. 1986. november 18.

Szabó Miklós (történész, MTA Történettud.. Intézet). A magyar nemzettudat alakulása a XX. században Magyarországon. Előadás. 1990. február 21.

Szajbély Mihály (irodalomtörténész, JATE). Csáth Géza életműve. I.  A pályakezdő Csáth avagy Cs. G. elfeledett novellái és egyéb írásai. Előadás. 1987. november 24.

Szajbély Mihály (irodalomtörténész, JATE). Csáth Géza életműve II. Szecessziós jegyek a „Tavaszok” című novellában. Előadás. Előadás. 1987. szeptember 14.

Szajbély Mihály (irodalomtörténész, JATE). Csáth Géza életműve. III. Csáth kiadatlan naplója és levelei. Előadás. 1987. október 27. 

Szajbély Mihály (irodalomtörténész, JATE). Életút beszélgetés. Az Esti krétakör sorozat keretében. Vezeti: Bombitz Attila.

Szakály Ferenc (történész, MTA Történettud. Intézet). A török deftárok művelődéstörténeti vonatkozásai. Előadás. 1989. március 22.

Szabó A. Ferenc (történész, ELTE). A néma forradalomtól az emigrációig. Kovács Imre életpályája. A XX. századi politikai arcképcsarnok sorozat keretében. Előadás. 1998. november 24.

Szalma Elemér (jogtudós, SZTE). Mi lett veled, Szőke Tisza? 2000. február 29.

Szántó Gábor (irodalomtörténész, ELTE). A 20-as évek irodalmi csoportosulásai a Szovjetunióban. Gorkij szerepe a 20-as, 30-as évek irodalmi vitáiban. Bagi Ibolyával és Szőke Katalinnal. Szimpózium. 1986. február 25.

Szántó Gábor (irodalomtörténész, ELTE). A 30-as évek szovjet irodalmának értékelése az új szovjet kulturális szituációban. Előadás. 1988. április 11.

Szarka László (történész, MTA Történettud. Intézet). A szlovákiai magyar kisebbség a cseh és a szlovák társadalomtörténetben. Előadás. 1986. október 28.

Szarka László (történész, MTA Történettud. Intézet).  A cseh és szlovák átalakulás. 1995. december 4.

Szappanos Gábor Balázs (író). Az Ars-Publica alkotó csoport bemutatkozása. Marczinka Csabával,  Novák Valentinnel és Paládi Zsolttal. Irodalmi est. 2002. április 29.

Szécsi Margit (költő).Versben bujdosó”. Nagy László emlékest. Közreműködik az Egyszólam együttes. Berecz András, Fábián Éva, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán. 1988. április 25.

Szentpétery István (jogtörténész, JATE). Bibó István szegedi előadásai. Előadás. 1989. február 23.

Szerbhorváth György (író, szerkesztő). Az Ex-Symposion folyóirat A gonosz banalitása című tematikus számának bemutatója. 1999. november 23.

Szigeti Csaba (irodalomtörténész, JGYTFK). Bódy Gábor: A kutya éji dala. Előadás a filmről és B. G. művészetéről. 1987. március 19.

Szigeti Csaba (irodalomtörténész, Miskolci Egyetem).  A szabadkőművesség a beavatott szemével. A „Titkos társaságok nyomában” sorozat keretében. Előadás. 2007. április 23.

Szigeti Lajos Sándor (irodalomtörténész, JATE). Beszélgetés Baka István költővel.1982. április 28.

Szigeti Lajos Sándor (irodalomtörténész, SZTE). Deformáció és demitologizáció. Parabolák és metaforák a modernitásban című könyvének bemutatója. Vezeti: Kovács András. 2000. április 12.

Szijj Ferenc (költő, volt Móra kollégista). Irodalmi est. Vezeti: Mikola Gyöngyi. 1995. március 8.

Szilágyi Ákos (esztéta, ELTE). Andrej Tarkovszkij filmművészete. Előadás. 1987. október 17. 1988. november 29.

Szilágyi Ákos (esztéta, ELTE).  A Szovjetunió felbomlása. Előadás. 1995. november 7.

Szilágyi István (író). A kolozsvári Helikon folyóirat estje. 1992. április 22.

Szilágyi Judit: Füst Mihály élete és írói pályája naplói tükrében. Előadás. 2005.

Szilágyi Margit (szociológus). A bűnözés szociológiája. Előadás. 2002. április 17.

Szilasi László (író). A Lettre folyóirat estje. 2001. január 22.

Szilasi László (irodalomkritikus). Esterházy Péter estjének vezetése. 2000. április 20.

Szilasi László (irodalomkritikus) Nádas Péter estjének vezetése. 2007. április 24.

Szilasi László (író).  Beszélgetés a Szentek hárfája című regényről. A „Móra Könyvklub” keretében.. Vezeti: Sörös Borbála. 2011. december 6.

Sziveri János (költő, Vajdaság). Interjú a Rózsaszín flastrom  c. kötethez. Készítette: Erdélyi Eszter. 1986.

Sziveri János (költő) és Zalán Tibor közös estje Bevezeti: Mák Ferenc. 1987. december 8.

Szokolay Katalin (történész, MTA Történettud. Intézet).  Józef Piłsudski történelmi szerepe. 1986. október 30.

Szőcs Géza (költő, Erdély-Svájc). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. A költő verseit elmondja: balog József és Bencsik Márta. 1988. április 15.

Szőke Annamária (művészettörténész).  Erdély Miklós szimpózium. 1987. május 11.

Szőke Katalin (irodalomtörténész, JATE). A 20-as évek irodalmi csoportosulásai a Szovjetunióban. Bagi Ibolyával, Szántó Gáborral. Szimpózium. 1986. február 25.

Szőke Katalin (irodalomtörténész, JATE). A századforduló értékelése az új szovjet kulturális szituációban. Előadás. 1988. március 9.

Szőke Katalin (irodalomtörténész, JATE). Az új kulturális szituáció legújabb jelenségei a Szovjetunióban. Bagi Ibolyával. Előadás. 1988. december 6.

Szőnyi György Endre (irodalomtörténész, SZTE). A képtudomány atyja: Aby Warburg.  A „Képek kontra szavak?”sorozat keretében. Előadás. 2006. november 23.

Szőnyi György Endre (irodalomtörténész, SZTE). A rózsakeresztesek története. A „Titkos társaságok nyomában” sorozat keretében. Előadás. 2007. április 10.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Mészöly Miklós írásművészete. Előadás. 1984. február 17.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Mándy Iván írásművészete. Előadás. 1984. március 23.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Bálint Tibor, Erdélyben élő író írásművészete. Előadás. 1984. május 4.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Márai Sándor, USA-ban élő író írásművészete. Előadás. 1984. szeptember 28.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Remyenyik Zsigmond életműve. Előadás. 1984. október 23.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Gion Nándor, Vajdaságban élő író írásművészete. Előadás. 1984. december 7.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Kosztolányi Dezső pályafordulata. Előadás. 1985. március 22.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Krudy Gyula életműve.  Előadás. 1985. május 2.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Márton László A nagybudapesti RémHírterjesztő című regényének elemzése. 1985. szeptember 27.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Pusztai János életműve. Előadás. 1985. november 14.

Szörényi László (irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi. Intézet, JATE). Krasznahorkai László Sátántangó című regényének elemzése. Előadás. 1985. november 28.

Szörényi László Hosszúlépés c. kötetének bemutatója. Vezeti: Hafner Zoltán. 1995.

Szűcs Judit (néprajzkutató, JGYTK). Népi ünnepköreink. 1982. február 24.

Szvák Gyula (történész, ELTE). A Magyar Századok (Pannonica Kiadó) sorozat bemutatása. Almási Tiborral, Kristó Gyulával, Makk Ferenccel. 2001. november 19.

Takács Ferenc (irodalomtörténész, ELTE). Ír-magyar kulturális kapcsolatok. 2000. március 20.

Takács Ferenc (sporttörténész).  Az olimpiai játékok története II.  A londoni olimpiától Szöulig (1948-88).  Az „Aranyolimpia” sorozatban. Előadás. 1996. április 16.

Takáts József  (eszmetörténész, szerkesztő). A Jelenkor folyóirat estje. 1989. április 25.

Tar Sándor (író). Irodalmi est. Vezeti: Hafner Zoltán. 1995. április 26.

Tarr Béla (filmrendező). A családi tűzfészek és az Őszi almanach című filmjeinek bemutatása után beszélgetés a rendezővel. 1985. február 28.

Tarr Béla (filmrendező): Beszélgetés a Sátántangó c. filmről. Krasznahorkai Lászlóval, Hafner Zoltánnal. 1995.

Temesi Ferenc (író): Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1987. március 6.

Temesváry Beáta (pszichológus, SZTE). Öngyilkosság, krízisek, személyiségzavarok. 2000. március 7.

Térey János (költő). Irodalmi est. Vezeti: Tóth Ákos. 2002. november. 21.

Thomka Beáta-Végel László (Újvidék): A szerb és horvát avantgárd törekvések hatása a Symposion-mozgalom alakulására. Előadás. 1986. február 13.

Thomka Beáta (irodalomtörténész, PTE). Mészöly Miklós irodalmi hagyatéka. Előadás. 2001. április 2.

Thomka Beáta (irodalomtörténész, PTE).  Déli témák című könyvének bemutatása. Beszélgetőtárs: Mikola Gyöngyi. 2010. október 7.

Tilkovszky Lóránd (történész).  Kezdet és vég. Egy tragikus sors állomásai: Teleki Pál élete. A „XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozat keretében. 1998. február 23.

Tišma, Aleksandar (író, Újvidék). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Pozsik László. 1986.

Tišma, Aleksandar (író, Újvidék). Irodalmi est. Vezeti: Bányai János. 1996. április 24.

Tolnai Ottó (költő, Vajdaság). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez. Készítette: Pozsik László. 1986.

Tolnai Ottó (költő, Vajdaság).. Irodalmi est. Vezeti: Pozsik László. 1986. november 24.

Tolnai Ottó (költő, Vajdaság).. A Hétvilág folyóirat estje. 1992. április 8.

Tolnai Ottó (költő, Vajdaság).. Irodalmi est. 1996. április 23.

Tolnai Ottó (költő, Vajdaság). Balkáni babér c. kötetének bemutatója. Vezetik: Mikola Gyöngyi, Mészáros Sándor.  2001.

Tolnai Ottó (költő, Vajdaság). A Költő dísznózsírból című kötetének bemutatása. Beszélgetőtárs: Virág Zoltán. 2005. április 21.

Tolnai Szabolcs. A Hétvilág folyóirat estje. 1992. április 8.

Tóth Ágnes (történész). „Nemzet-kisebbség-identitás”. Előadás. 2007. május 24.

Tóth Béla (író). Irodalmi est. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1985. szeptember 2.

Tóth Béla (író). Bálint Sándor-emlékest. 1986. április 17.

Tóth Krisztina (író). Irodalmi est. Vezeti: Turi Tímea. 2007. május 9.

Tóth Sándor (történész, Kolozsvár). A román politikai gondolkodás. Előadás. 1991. április 16.

Tölgyessy Péter (politológus). A rendszerváltás 10 éve.  A kerekasztal tárgyalásoktól az Antall-kormány megalakulásáig 1999. október

Törőcsik István (történész, Móra Ferenc Múzeum). A Szegedi vár kialakulásának új elmélete.
A „Szeged története a honfoglalás korától napjainkig” sorozat nyitó előadása. 2010. november 25.

Törőcsik Mari. A színésznő beszélgetőtársa: Hafner Zoltán. 1995. szeptember 22.

Új Symposion folyóirat estje. Vendégek: Balázs Attila, Csorba Béla, Kalapáti Ferenc, Mák Ferenc, Sziveri János. Bevezeti: Szajbély Mihály. 1985. május 3.

Új Symposion folyóirat estje. Vendégek: Balázs Attila, Kalapáti Ferenc, Bozsik Péter, Beszédes István. 1991. november 6.

Újhelyi Szilárd (történész). A Kolostor és barrikád című portréfilm megtekintése után beszélgetés Újhelyi Szilárddal. Vezeti: Somlyai Magda, történész. 1986. február 26.

Vajda Mihály (filozófus). "Miért van még mindig zsidókérdés Magyarországon?" Előadás. 1990. május 8.

Vajda Mihály (filozófus). A kelet-európai '68 a filozófus szemével. Előadás. „A kelet- és nyugat-európai 68” sorozat keretében 1988. november 19.

Vajda Mihály (filozófus). A polgárosodás esélyei Magyarországon. 1990. november 20.

Vajda Mihály (filozófus): Politikai átalakulás, rendszerváltás Közép- és Kelet-Európában. Előadás. 1995. november 6.

Vajda Mihály. Filozófia-kávéház. A JATE Filozófia Tanszék szervezésében. 1996. április 12.

Vajda Mihály. A Vulgó filozófiai folyóirat estje. 1999. december 9.

Valastyán Tamás (esztéta, KLTE). A Vulgó filozófiai folyóirat estje. 1999. december 9.

Várady Szabolcs (költő). A Holmi folyóirat estje. 1990. május 7.

Varga György (műfordító). 1968 - Prága. „A kelet- és nyugat-európai 68” sorozat keretében Előadás. 1988. november 19.

Varga István (Egyházügyi Hivatal vezetője). Kisvallások, szekták. A világ vallásai sorozat keretében. 1986.

Varga László (történész, Fővárosi Levéltár). Egy nagytőkés karrier: Weiss Manfréd életpályája. A „XX. századi politikai arcképcsarnok” sorozatban. 1998. 11. 23.

Varga Mátyás (költő). Vezeti: Mikola Gyöngyi. 2003. február 20.

Vári Fábián László (költő, Kárpátalja). Irodalmi est. Vezeti: Iván Zsuzsanna. 2003. március. 20.

Várnay Ernő (pénzügyi jogász, JATE). A „másodlagos” –  második -  gazdaság”. Előadás. 1980. március 19.

Várnay Ernő (pénzügyi jogász, JATE). Pénzügyi jog az Unióban. Előadás. 1998. április 7.

Varró Attila (filmkritikus). A nő és az erőszak a tömegfilmben: a rape-revenge filmek a 70-

es években. Előadás. 2006. november 30.

Varró Dániel (költő). Irodalmi est. Vezeti: Beney Fédra . Füleki Gábor, Réfi Veronika 2002. december 10.

Vasadi Péter (költő). Irodalmi est. Vezeti: Fejér Ádám. 1987.

Vásárhelyi Miklós (sajtótörténész, MTA Irodalomtud. Intézet). 1956 és Nagy Imre történelmi szerepe. Előadás. 1988. november. 23. 

Vásárhelyi Miklós (sajtótörténész, MTA Irodalomtud. Intézet). Az 1953-as júliusi fordulat. Előadás. 1985. szeptember 26.

Végel László (Író, Újvidék). Interjú a Rózsaszín flastrom c. kötethez.

Készítette: Kondász Katalin. 1986.

Végel László (író, Újvidék). A szerb és horvát avantgárd törekvések hatása a Symposion-mozgalom alakulására. Thomka Beátával. Előadás. 1986. február 13.

Végel László (író, Újvidék). Belgrád 1968. Beszélgetés Zelimir Zilnikkelkel a  belgrádi 68-ról készített filmje kapcsán. „A kelet- és nyugat-európai 68” sorozat keretében. 1988. november 19.

Végel László (író, Újvidék).  Irodalmi est. Beszélgetőtárs: Szajbély Mihály. 2009. február 24. 

Végel László (író, Újvidék).  Irodalmi est. Beszélgetőtárs: Szajbély Mihály

Végh Attila (költő). Irodalmi est. 2010. február 24.

Vékony Gábor (történész, ELTE). Erdély a XVII. Században. 1988. november 24.

Vékony Gábor (történész, ELTE). A dák-római-román kontinuitás. Előadás. 1995. október 19.

Vékony Gábor (történész, ELTE).  László Gyula emlékest. 2000. március 8.

Veres András (irodalomtörténész, MTA Irodalomtud. Intézet). F. Lang: M. egy város keresi a gyilkost című filmjének elemzése. Előadás. 1987. május 7.

Vezér Erzsébet (irodalomtörténész). Beszélgetés. (Élete, munkássága.) Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1993. április 20.

Vida István (történész, MTA Történettud. Intézet). Nagy Ferenc politikai pályája. A „Történelmi Arcképcsarnok” sorozat keretében. Előadás. 1999. április 12.

Vígh Károly (történész). "A fajvédőktől Sopronkőhidáig". A Politikai arcképcsarnok sorozatban. Előadás. 1998. március 3.

Villányi László (költő). Irodalmi est. Vezeti: Jász Attila. 1998. október 15.

Vincze Mátyás (HVG főszerkesztő). Beszélgetés a HVG-ről és a magyar újságírás lehetőségeiről. 1983. november 9.

Vincze Teréz (ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet). A nők elleni intézményesített erőszak ábrázolása filmen. Az Erőszak és nemek sorozat keretében. 2006. november 14.

Vinkó József (fizikus, SZTE). Az Univerzum titkai. A 21. század kihívásai. 2003. május 6. 

Virt István (néprajzkutató). A Zobor-vidék hiedelemvilágáról. Lovász Irénnel.  Előadás. 1982. november 17.

Virt István (néprajzkutató). Halottas szokások, hiedelmek a gyimesi csángóknál és a Székelyföldön. Előadás. 1983. április 14.

Visky András (költő, Kolozsvár). A kolozsvári Korunk folyóirat estje. 1992. március 17.

Visky András (író, drámaíró) estje. Vezeti: Fried István irodalomtörténész és Kovács Flóra PhD hallgató. 2011. március 8.

Vitéz György (költő, Kanada). Irodalmi est. Vezeti: Szörényi László. 1989. április 28.

Vörös László (irodalomtörténész) Szigorúan ellenőrzött mondatok című kötetének bemutatója. Beszélgetőtársak: Nagy Gáspár költő és Olasz Sándor irodalomtörténész. 2004. november 11.

Waszlavik László (rocktörténész, zenész). A magyar szórt zene története Schneider Fánitól San Remon át napjainkig

2001. március 27.

Weissmahr Béla (teológus, Szegedi Hittudományi Főiskola). Az evolúció mint istenbizonyítás. Szegedi Mindentudás Egyeteme sorozat keretében. 2004. március

Wehner Tibor (költő). Irodalmi est. Vezeti: Kovács Lajos. 2000.

Wojtilla Gyula (történész, SZTE). A szexualitás története sorozatban. Ókor. 1995. március 28.

Wojtilla Gyula (történész, SZTE). Civilizációtörténeti kalandozások A mesés India régen és ma. 2006. március 28.

Zakar Péter (történész, SZTE). Szeged, a Délvidék kapuja 1848/49-ben. A Szeged története a honfoglalástól napjainkig sorozat keretében. 2011. november 10.

Zalán Magda (író, Washington): Irodalmi est, beszélgetés. Vezeti: Kürtösi Katalin. Közreműködik: Géczi Dorottya színművésznő. 1996. november 26.

Zalán Tibor (költő). Irodalmi est. Baka Istvánnal. 1982. április 28.

Zalán Tibor (költő) és Sziveri János közös estje Bevezeti: Mák Ferenc. 1987. december 8.

Zalán Tibor (költő). Irodalmi est. Vezeti: Bordás Sándor. 2006. május 4.

Závada Pál (író). Irodalmi est. Vezeti: Bombitz Attila. 1998. április 22,

Zeke Gyula (író): Írói est, beszélgetés. Vezeti: Saly Noémi. 1996. február 21.

Zgustová, Monika (Hrabal-fordító, Barcelona). Beszélgetés B. Hrabal spanyol fordítójával. Vezeti: Varga György. 1998. április 26.

Zilnik, Zelimir (filmrendező, Újvidék). Beszélgetés a belgrádi 68-ról készített filmje kapcsán. Végel Lászlóval. „A kelet- és nyugat-európai 68” sorozat keretében.

Zimonyi István (történész, SZTE). Az arab népek kultúrája

Zimonyi István (történész, SZTE). Kazárokról, magyarokról: új módszerek, új eredmények. Beszélgetőtársa: Bálint Csanád (akadémikus, MTA Régészeti Intézet):  2007. március 6.

Zombori István Klebersberg Kunó politikai pályája 1998. december 3.

Zombori István (történész Móra Ferenc Múzeum). A török-kori Szeged. A Szeged története a kezdetektől napjainkig sorozat keretében. 2011. október 26.

Zombori István (történész Móra Ferenc Múzeum). Szeged az árvízi újjáépítéstől az egyetemi és egyházi negyed kiépítéséig. „A Szeged története a kezdetektől napjainkig sorozat keretében
Zsigmond Andrea (színháztörténész, Kolozsvár). Színházi beszélgetés 1. Beszélgetőtársa: Kovács Flóra, PhD hallgató. 2011. február 16.

Zsigmond Dezső (filmrendező) Erdélyi János (filmrendező). A Jelölöm magam című filmjük bemutatása után beszélgetés az alkotókkal. Erdélyi Jánossal. Vezeti: Erdélyi Ágnes. 1988. február 24. 9

 

  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.