2024. június 23. (vasárnap) Zoltán, Arszlán


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
hazirend2012

Az SZTE Móra Ferenc Kollégium Házirendje

 1. A kollégista – kérésének figyelembevételével – a Kollégiumi Bizottság által kijelölt szobát foglalhatja el. Másik szobába való átköltözését be kell jelentenie a kollégium igazgatójának vagy tanárának.
 2. Lakószobáik rendjéről és tisztaságáról az ott lakók kötelesek gondoskodni.
 3. A falak csak a falfestés rongálása nélkül dekorálhatók.
 4. A szobalakók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szobák külső ajtóinak kulcsa mindig hozzáférhető legyen a portán. A szükséghelyzetet és a takarítást leszámítva a szoba külső ajtójának kulcsához csak a szoba lakói férhetnek hozzá.
 5. A folyosókon 23:00 órától reggel 7:00 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely nyugodt tanulást és pihenést tesz lehetővé. A szobák közös helyiségeiben éjfél után tilos hangoskodni.
 6. A kollégiumi díj befizetése minden hónap utolsó napjáig esedékes.
 7. A kollégium minden felszerelését, berendezését a kollégista térítésmentesen használhatja.
 8. A kollégiumi közös helyiségek és a mosógépek kulcsait, továbbá minden közös használatú eszközt diákigazolvány ellenében a portán lehet felvenni, és használat után ugyanoda kell leadni, ill. visszavinni. A diákigazolványok alapján az egyes igénybevevők neve bejegyzésre kerül a portások által vezetett nyilvántartásba. Ez a nyilvántartás képezi alapját az esetleges anyagi felelősségnek. Ugyanaz a kollégista csak egy kulcsot, ill. közös használatú eszközt vehet magához, és köteles minél hamarabb, legfeljebb 4 órán belül visszaszolgáltatni azt. A kulcsok és eszközök felvételére, ill. leadására 7:00 és 23:00 óra között van lehetőség. A mosógépek kulcsát 23:00 óráig le kell adni.
 9. Leltári tárgyak az épületből az igazgató engedélyével vihetők ki.
 10. A kollégium közös helyiségeiből a berendezési tárgyakat a lakószobákba bevinni nem lehet.
 11. A kollégium egész területén, az alagsori a 101-es és a IV. emeleti 101/b dohányzó lakrészek kivételével (lásd: Egységvezetői rendelkezés a nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról.) tilos a dohányzás! Tilos a dohányzás az épület bejáratától számított 5 méter távolságon belül.
 12. A kollégiumban tartott rendezvényekhez a Kollégiumi Bizottság vagy az igazgató engedélye szükséges.
 13. A kollégiumban állatot tartani – az akváriumi halakat kivéve – tilos.
 14. A kollégium 23:00 órától 6:00 óráig zárva van, ez idő alatt a porta éjszakai ügyeletet tart.
 15. Idegenek a kollégiumban csak a portásoknál történt jelentkezés és az igazolványuk leadása után, 7:00 és 23:00 óra között tartózkodhatnak.
 16. A kollégium vendégszobái – előzetes bejelentés mellett – a vendégszobákra előírt térítési díj ellenében igénybe vehetők. A lakószobákban a távollévők üres helyein – térítési díj ellenében – a kollégisták vendégeket fogadhatnak. Ennek az a feltétele, hogy az érintett szoba lakói beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz. A vendégért a vendéglátó kollégista felelősséggel tartozik!
 17. Ha a kollégista év közben kiköltözik, a kiköltözést megelőző hónap 15. napjáig köteles ezt bejelenteni a kollégium igazgatójának, vagy a kollégiumi tanárnak.
 18. A kollégiumból történő kiköltözés előtt a kollégista a kollégiumban felvett leltári tárgyakkal (ágynemű, pléd, könyvtári könyvek, videokazetták, sporteszközök, stb.) köteles elszámolni. Amennyiben ezt elmulasztja, a következő évre szóló kollégiumi felvétele érvényét veszíti.
 19. A kollégiumi díj be nem fizetése és a 17. pontban foglalt elszámolási kötelezettség elmulasztása késedelmi díj kiszabását vonja maga után. A késedelmi díj összegét a Kollégiumi Bizottság határozza meg.

A Házirend betartása kollégiumunk minden hallgatójára kötelező, bármely pontjának megszegése miatt a kollégista felelősségre vonható!

Szeged, 2012. március 31.

  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.