2024. június 17. (hétfõ) Laura, Alida


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
ert.szoc

Értelmiségi szocializáció

 

1. Innováció, társadalmi szerepvállalás, szakmai, közéleti programok, a szakkollégiumokkal, civil szervezetekkel való együttműködés keretei

 

A Móra Ferenc Szakkollégium olyan felelős értelmiségi magatartásminták kialakítását ösztönzi, amely a tudomány és a kultúra mindenkori értékeire való nyitottságot, a mindig megújítandó tudást, az innováció iránti késztetést, a folyamatos önképzést feltételezi.  A Kollégium azt az értelmiségi hozzáállást preferálja, mely a társadalom, a szűkebb és tágabb közösség érdekeit szem előtt tartja, azok problémáira érzékeny, megoldásukban érdekelt és aktívan közreműködő. Olyan szemléletmód felmutatására törekszik, amely a társadalmi jelenségek mögötti, a történelmi gyökerekig ható értelmezést, a kritikus hozzáállást tartja szem előtt. A Móra Szakkollégium egyik legfontosabb értéknek a toleranciát, a különböző világnézetek és kultúrák egymásra figyelő, egymást gazdagító együttélését tartja, természetesen oly módon, hogy ezek ne sértsék a közösség által preferált alapértékeket.

Szakmai rendezvényeink, előkészítő kurzusaink szervezésében is a fent vázolt elvek szerint járunk el. Az Átalakuló Magyarország sorozat keretében meghívott oktatókkal, közvélemény kutatókkal, szociológusokkal a mai Magyarország politikai berendezkedéséről, a társadalmi, szociális problémákról, azok lehetséges kezelési modelljeiről konzultálunk.

A Gazdaságpolitikai alternatívák a mai Magyarországon sorozat a XXI századi gazdasági válságot kívánja értelmezni, illetve arra keressük a választ, hogy a jelen a gazdaságpolitikai szituációban Magyarország milyen  kiútkeresési alternatívákat választhat. Ebben a tanévben tervezzük meghívni Inzelt Annamáriát (ebben és sok egyébben is segítségünkre van az SZTE Gazdaságtudományi Kara), aki innováció és menedzsment témában vezetne szemináriumot.

Természettudományos kurzusaink részben elméleti modellek gyakorlati megvalósíthatóságát járják körbe (Környezetünk működése), részben a napjainkban izgalmas kérdések sorozatát felvető modern tudományos kutatások (genetika, evolúció stb) társadalmi hatásait vizsgálják (Evolúció a géneken túl).

A folklórkutatás módszertana és a magyar történelem vitás kérdései sorozatainkkal az adott tudományterületek új irányait, strukturális változásait kívánjuk modellezni.

A társ szakkollégiumokkal (Társadalomtudományi, Eötvös, Márton Áron, Szent Imre) hallgatói szakmai szervezetekkel (Szegedi Politológus Hallgatók Szervezete, Szegedi Történészhallgatók Egyesülete, Szegedi Néprajzhallgatók Köre) rendezett közös rendezvényeink, szakmai kurzusaink kiváló alkalmat teremtenek a találkozásra, a problémák megbeszélésére és a további közös rendezvények előkészítésére. Szeretnénk a régió szakkollégiumainak, hallgatói szakmai szervezeteinek együttműködését tovább ösztönözni, ezért kezdeményezzük közös szakmai fórum létrehozását.   

 

2. Közösségépítés, nemzedéki együttműködés

 

A Móra Kollégium rendkívül gazdag, egyetem és város szerte is elismert kulturális és közösségi programkínálattal rendelkezik, melyek szervezéséből a hallgatók maximálisan kiveszik részüket. A Szakkollégium tagjainak kiváló gyakorlóterepet jelent, hogy közösségi és kulturális programszervezésben, filmklubok összeállításában, öntevékeny csoportok alakításában és vezetésében, sportrendezvények, bajnokságok szervezésében olyan tapasztalatokra tehetnek szert, melyeket későbbi pályájukon is kamatoztathatnak. Úgy gondoljuk, a civil szerveződések, öntevékeny csoportok, kulturális és közösségi rendezvények nagyon fontosak az együttélés, a szocializáció és a közösségépítés szempontjából, ezért röviden összefoglalnánk miként működnek ezek Móra Ferenc Szakkollégiumban.

Közösségi rendezvényeink közül nagy hangsúlyt fektetünk a szakkollégiumi gólyatáborra, mert a leendő elsőéves hallgatóknak itt tudjuk először bemutatni szakkollégiumunkat, itt ismerhetik meg a rájuk váró kötelezettségeket, ugyanakkor azokat az előnyöket is, amellyel a szakkollégiumi tagság jár. A szocializáció terén is előnyös a tábor: szakmai érdeklődésüket puhatoló beszélgetések, vetélkedők, városnézés, kirándulás, a közös főzések és bulik segítik a gólyák beilleszkedését.

A végzősök búcsúztatása, valamint a régi diákokkal, öregdiákokkal történő találkozás szempontjából is különösen fontos Kollégiumi Napok a hallgatók kreativitását, szervezőkészségét, a közösség formálását, a hagyományőrzést és a nemzedéki együttműködést ösztönzik  A „Móra Szakkollégium tortája” tortasütő rendezvény, a Szakkollégiumi Farsang, a Mikulás napi ajándékozás, a nőnapi koncert és köszöntés, a Tökfaragó verseny a kollégisták kreativitásának és egymás iránti figyelmességének hagyománnyá nemesedett rendezvényei.

Február végén, az újbor kiforrását követően kerül sor a szakkollégisták borai kollégiumi bormustrára, ahol mindenki bemutathatja saját illetve rokonai, közeli ismerősei borát. A bormustra jelen esetben nemcsak borversenyt jelent, hanem borkóstolót, szakmai értékelést, kulturális háttér információkat is.

Minden évben szervezünk szakkollégiumi kirándulást a határon túli magyar területekre a Márton Áron Szakkollégiummal közös szervezésben.

 

Kulturális rendezvényeink kiegészítik a hallgatók szakmai képzését, lehetőséget teremtenek az önszerveződésre, tehetséges szakkollégistáink kibontakoztathatják tudásukat, megmutathatják a bennünk rejlő képességeket.

A kollégiumi Ki Mit Tud? színvonalas és népszerű tehetségkutató rendezvényünk. A négy kategóriában (vers-próza, ének, hangszeres zene, egyéb) bemutatott produkciókat szakértő zsűri bírálja el, a közönség minden vállalkozó szakkollégistát nagy tapssal és ovációval fogad.

2011 óta szervezzük az öntevékeny csoportok éjszakáját. Ezen a napon minden kollégiumi öntevékeny kör megmutathatja, mivel foglalkozik, és kedvet csinálhat vállalkozó szellemű szakkollégistáinknak, hogy a csoporthoz csatlakozhassanak. A könyvtárban vetélkedők, a kollégium mozi termében filmfelismerés, kvízek, vetítések, a rádióstúdióban nyitott élő adás, a magasföldszinten rajz és kézműves foglalkozás, újságszerkesztés, a tornateremben néptánc, hastánc, kettlebell és a kollégiumi színpad várja az érdeklődőket.

Nagy nemzeti ünnepeinken, októberben és márciusban ünnepi műsorral tisztelgünk a forradalmak hősei előtt.

Heti rendszerességgel zajlanak tematikus filmklubjaink, a vetítést követően meghívott filmesztéták, vizuális kultúrát oktató tanárok tartanak gondolatébresztő vitaindítót, amelyet aztán éjszakába nyúló beszélgetések követnek. 

Tehetséges zenekedvelő hallgatóink minden félévben szerveznek komoly és könnyűzenei estet, amelyre vendégelőadókat is hívnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Karról.

A Móra Szakkollégium az egyik szervezője a volt tudományegyetemi karok „olimpiájának”,a Karközi Sportnapnak, ahol 5 kollégium 10 sportágban mérő össze erejét. Ez egyben a szegedi szakkollégiumok együttműködésének is egyik fóruma, hiszen a versenyszámokban egymás ellen küzdenek, majd a záró fogadáson együtt szórakoznak a Móra az Eötvös és a Társadalomtudományi Szakkollégium sportszerető hallgatói.

Szakkollégiumunk képviselteti magát a Szent Imre Szakkollégium által szervezett sakkversenyen is, ahol a szegedi szakkollégiumok (Szent Imre, Eötvös, Móra) a népszerű szellemi sportágban mérhetik össze erejüket.

 

 

 

  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.