2024. június 23. (vasárnap) Zoltán, Arszlán


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

 

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium a Szegedi Tudományegyetem kollégiuma, az Egyetemi és Karközi Kollégiumi Tanács tagja. Elsõsorban a Bölcsészettudományi Kar és a Természettudományi és Informatikai Kar, kisebb részben az Állam- és Jogtudományi Kar illetve a Gazdaságtudományi Kar hallgatói alkotják a kollégiumi közösséget.

A Móra Kollégium több mint négy évtizedes fennállása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kollégistáknak szellemi otthonul is szolgáljon, hogy feltételeket és lehetõségeket teremtsen a hallgatók szakmai továbbfejlõdéséhez, sokoldalú képzéséhez, a nemzeti és az egyetemes kultúra és tudomány értékeinek közvetítéséhez. Mind a szakkollégisták, mind a szakkollégium vezetése egyöntetûen azt az elvet vallja, hogy a kollégium nemcsak szálláshely, szociális intézmény, esetleg hallgatóknak járó szolgáltatás, hanem fontos szakmai mûhely és egyben közösségformáló erõ, amely második otthonául is szolgál a szakkollégiumban lakóknak.

2010-tõl szakmai programjainkat koncentráltabb, szervezettebb formában hirdettük meg, új oktatási formákat vezettünk be (elõkészítõ kurzusok), s ezzel tulajdonképpen elkezdõdött a szakkollégiummá alakulás elõkészítése. Megerõsítettük, tovább fejlesztettük kapcsolatainkat az egyetemi tanszékekkel, több hallgatói szakmai szervezettel.

Szakkollégiummá alakulásunkat nagymértékben motiválta, hogy az elmúlt évtizedek során a Móra Kollégiumban legalább két alkalommal mûködött akkreditált szakkollégium, de végeredményben teljes fennállása alatt olyan magas szintû szakmai és kulturális tevékenységet valósított meg, mely a szakkollégium-szerû mûködés alapismérveit magában hordozta. Egy évnyi elõkészítõ munka, egyetemi, hallgatói vezetõkkel történõ konzultációt követõen a Móra Kollégium 2011-ben szakkollégiummá alakult, amit 2012 tavaszán a Szegedi Egyetem szenátusi határozattal erõsített meg.

A 2011-ben létrehoztuk a Móra Ferenc Hallgatói Egyesületet, amely szorosan együttmûködik a szakkollégiummal, kapcsolatot tart régi kollégistákkal, közremûködik pályázatok lebonyolításában és a kurzusok finanszírozásában.

A szakmai munka szervezésérõl, a kurzusrend kialakításáról a közösségi és kulturális programokról a Szakkollégium Szakmai és Kollégiumi Bizottsága együttesen dönt.

Az elsõéveseknek alapozó kurzusokat kell felvenniük, a felsõévesek alapozó vagy szabadon választható kurzusokra, tutoriális képzésre, a Móra Akadémiára és nyelvi kurzusokra jelentkezhetnek. Az alapozó és szabadon választott kurzusok a hallgatók igényei, kérései alapján szervezõdnek, a Szakmai Bizottság irányításával kurzusfelelõsök koordinálják, a Bizottság a tanárokkal egyeztetve határozza meg az egyes kurzusok követelményrendszerét. A Móra Akadémia kutatómûhelyeket, konferenciákat, publikálási lehetõséget, egyéni kutatásokat, TDK elõkészítõt foglal magában. Szemeszterenként 8-12 kurzust hirdetünk, és a lehetõségekhez képest mindegyiknél szempont az interdiszciplinaritás. A kurzusok indításánál törekedünk arra, hogy minden prioritást élvezõ tudományterület; (bölcsészettudomány, természettudomány, különös tekintettel a biológiára, tanárképzés, politológia és gazdaságtudomány) része legyen a kínálatnak, és a területek képviselõi jelen legyenek a Szakmai Bizottságban. A tudományterületi kínálat sokszínûsége és a nagy létszám ellenére elõnyünkre válik, hogy a  szakkollégiumba 3-4 szeres a túljelentkezés, a Móra szakkollégiumba való bejutásnak, a szakkollégiumi tagságnak komoly presztizse van a szegedi egyetemisták körében.  Félévente igény szerint 6-8 nyelvkurzust is indítunk.

A kurzusok mellett vitaestek, kerekasztal beszélgetések, konferenciák biztosítják, hogy a hallgatók az értelmiségi szocializáció és a társadalmi érzékenység felé is nyitottak legyenek. Az elmúlt évben politológia és néprajz tárgykörben szerveztünk kerekasztal beszélgetést, vitaestet, ebben a tanévben már kurzus formájában is biztosítjuk a kulturált vitakészség és társadalmi érzékenység megnyilvánulásának lehetõségét. 2013 decemberében nagyszabású konferenciát tartunk az SZTE  Tehetségpont közremûködésével, A négy szekcióban zajló egész napos konferencián bemutatjuk azokat a tudományos eredményeket, kutatásokat, amelyek a szakkollégium elmúlt két éves tevékenységének termékei..

A Móra Szakkollégium rendkívül gazdag, egyetem és város szerte is elismert kulturális  programkínálattal rendelkezik, (könnyû és komolyzenei koncertek, Kollégiumi Ki Mit Tud, Öntevékeny Csoportok Éjszakája, Advent, Karácsony, Kollégisták borai bormustra és borkóstoló, Farsang, Kollégiumi Napok, Végzõs Hallgatók Búcsúztatója, Kollégiumi Gólyatábor, Móra Kollégium Tortája tortasütõ verseny, Haloween Party és tökfaragó verseny, Móra Pálinkamustra, Mikulás) melyek szervezésébõl a hallgatók maximálisan kivehetik részüket. A Szakkollégium tagjainak kiváló gyakorlóterepet jelent, hogy közösségi és kulturális programszervezésben, sportrendezvények lebonyolításában, filmklubok összeállításában, öntevékeny csoportok alakításában és vezetésében olyan tapasztalatokra tehetnek szert, melyeket késõbbi pályájukon is kamatoztathatnak. Öntevékeny csoportjaink  (énekkar, kollégiumi újság, stúdió, kollégiumi rádió, rajzkör, kollégiumi színpad, néptánc, sakk, hastánc, aerobic, fegyencedzés) különösen népszerûek hallgatóink körében.

A szakkollégiummá alakulást követõen aktívan bekapcsolódtunk a szakkollégiumi mozgalomba, szakkollégiumi találkozókon, NYATA-n képviseltettük magunkat, kapcsolatot építettünk ki a Simonyi Szakkollégiummal, vendégül láttuk a Rajk és a Biztonságpolitikai Szakkollégiumot, a Biztonságpolitikai Szakkollégiummal közös szakmai programok, kurzusok elõkészítésén dolgozunk.

Szakkollégiumunk ugyanakkor aktív szervezõje a szegedi kollégiumok, szakkollégiumok közötti kapcsolatépítésnek (Karközi Sportnap, Muzsikáló Kollégiumok szervezése, Szakkollégiumok közötti sakkverseny, közös kirándulás és szakmai programok a Márton Áron Szakkollégiummal). A tehetséggondozás, és a középiskolákkal való kapcsolattartás prioritást élvez a szakkollégium mûködésében, ezért együttmûködünk az SZTE Tehetségponttal szakkollégiumi nyílt napok szervezésében, 2013 nyarán tehetséggondozó nyári tábort szerveztünk az SZTE Gazdaságtudományi Karral, ahol nemcsak szakkollégiumunkat, hanem a szakkollégiumi mozgalmat is bemutattuk a leendõ egyetemistáknak. és a CIB BANK támogatásával ösztöndíjat is létesítethettünk tehetséges hallgatóknak. Szakkollégiumunk részt vesz a tehetséggondozó mentorprogramban is.

 

  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.