2024. május 22. (szerda) Júlia, Rita


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

Az SZTE Móra Ferenc Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Általános rendelkezések

Az SZTE Móra Ferenc Kollégiumának - továbbiakban: Kollégiun - Szervezeti és Mûködési Szabályzata az SZTE Központi Kollégiumainak Szervezeti és Mûködési Sabályzata alapján rendelkezik.

A Kollégium az SZTE hallgatóinak elhelyezésére szolgáló oktatási, nevelési és szociális jellegû szervezeti egység.

A Kollégium hallgatóinak létszáma: 370 fõ

Címe: Szeged, Közép fasor 31-33.

A Kollégiumban a hallgatók koedukáltan nyernek elhelyezést

A Kollégiumban a PhD képzésben résztvevõ hallgatók és külföldi hallgatók is elhelyezést kaphatnak.

II. A Kollégium alapvetõ feladatai és mûködése

 1. A Móra Ferenc Kollégium alapvetõ feladata, hogy lehetõvé tegye egyetemi tanulmányok folytatását szociálisan leginkább rászorult és elsõsorban nem a SZTE székhelyén lakó hallgatók számára és szerepet vállaljon a hallgatók értelmiségi pályára történõ felkészítésében.
 2. A Móra Ferenc Kollégium tevékenységével és mûködésével a magyarországi kollégiumi múlt európai viszonylatban is kivételesen gazdag hagyományaihoz kíván kapcsolódni - melyek szerint a kollégium önálló, független szellemi mûhely, a tudományos élet legkorszerûbb eredményeit, a mûvészetek mindenkori értékeit közvetítõ intézmény, ahol kibontakozhat a hallgatók öntevékenységére épülõ eleven és sokszínû közösségi élet.
 3. A Móra Ferenc ollégium megteremti a szervezeti és anyagi feltételeit annak, hogy a hallgatók egyetemi tanulmányaik végzése mellett egy színvonalasan mûködõ, igényes szakmai, kulturális és közösségi tevékenységet megvalósító kollégiumban éljenek.
 4. A Móra Ferenc Kollégium olyan hallgatói szakmai mûhelyeket hoz létre - kollégiumi szakszemináriumok, tematikusan felépített elõadássorozatok, egy- és többféléves kurzusok, szakmai körök stb. szervezésével, melyek segítik illetve kiegészítik az egyetemi oktatást, hozzájárulnak a hallgatók értelmiségi pályára való felkészüléséhez.
 5. A Móra Ferenc Kollégium olyan kulturális rendezvényeket, programsorozatokat kezdeményez és valósít meg, melyek figyelemmel kisérik, bemutatják a kortárs kulturális és szellemi élet érdemes alkotásait, és lehetõséget teremtenek a különbözõ irányzatok képviselõivel való személyes találkozásokra.
 6. A Móra Ferenc Kollégium támogatja a kollégiumi öntevékeny csoportok létrejöttét és mûködését (kollégiumi színjátszó csoport, filmklub, újság, rádió, stúdió, irodalmi kör, fotó-kör, sport-körök stb.), melyek az önképzõ és alkotói munka mellett gazdagítják a kollégiumi közösség életét. Az öntevékeny csoportok mûködését szabályzatokban kell rögzíteni.
 7. A Móra Ferenc Kollégium folyamatosan fejleszti az egyetemi oktatáshoz és a leendõ pályára való felkészüléshez nélkülözhetetlen kollégiumi könyvtárat és számítógépparkot.
 8. A Móra Ferenc Kollégium megteremti az idegennyelvi képzés korszerû feltételeit.
 9. A Móra Ferenc Kollégium ápolja többévtizedes hagyományait, folytatja és idõrõl-idõre megújítja hagyományos közösségi rendezvényeit (elsõévesek fogadása, ötödévesek búcsúztatása, Kollégiumi Napok, kollégiumi kirándulások, kollégiumi évfordulók megünneplése stb.).
 10. A Kollégium közösségi életében, szakmai és kulturális tevékenységében a nem itt lakó hallgatók is részt vehetnek.
 11. A Kollégium önálló gazdasági egységként mûködik a SZTE hatályos szabályzatai alapján. A költségvetési elõirányzatokat a SZTE biztosítja, amely kiegészül a hallgatók által befizetett kollégiumi térítési díjjal és a kollégium kiegészítõ tevékenységébõl származó bevételekkel valamint egyéb pénzeszközökkel.
 12. A Móra Ferenc Kollégium feladatainak ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, a kollégium épületének felújításáról és korszerûsítésérõl az egyetem gondoskodik.

III. A Kollégium felügyelete

IV. A kollégium irányítása és önkormányzata

V. A kollégiumi tagok jogai és kötelességei

VI. Felvétel a Kollégiumba

Fenti kérdésekben az SZTE Központi kollégiumai Mûködési Szabályzatának ide vonatkozó vonatkozó pontjai rendelkeznek.

VIII. Záró rendelkezések

A Móra Ferenc Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzatához csatolt mellékletek:

Választási szabályzat

Házirend

Fegyelmi Szabályzat

A Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata a kollégiumi közgyûlés által való elfogadás után lép hatályba.

Kiegészítés

1. Az intézmény területén a kollégisták és a munkatársak csak a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak. A kijelölt helyek a kollégium alagsorában lévõ helyiségekben illetve a lépcsõfordulók ablak melletti részein találhatók.

2. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény elõírásainak betartásáért felelõs személy: Erdélyi Ágnes kollégium igazgató.


  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.