2024. június 23. (vasárnap) Zoltán, Arszlán


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
kurzusok2012.13.1

Kurzusok 2012/13-as tanév első szemeszter

 

Alapozó kurzusok

(Elsőéves Ba-s, Bsc-s hallgatók számára kötelező alapozó szakkollégiumi kurzus felvétele, felsőévesek számára ajánlott. )

 

Környezetünk működése

Előadó: Galbács Zoltán

Kurzusfelelős: Tóth Ildikó

Időpont: minden héten  csütörtök 18.00-19.30

 

Tematika

Az ember által használt eszközök és eljárások működése, azok fizikai-, kémiai-, biológiai alapjai, gazdaságossága, környezetre gyakorolt hatása, azok veszélyessége, a veszélyek mérséklésének lehetőségei.

A tárgy témakörei az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium diákjainak előzetesen felmért igényei alapján lett összeállítva. Az előadások során a hallgatók aktív részvételükkel, kérdéseikkel, hozzászólásaikkal maguk is alakítják a tematikát. A 11-13. előadás témaköre a hallgatók érdeklődése alapján közösen lesz kialakítva.

A kurzus felvételét elsősorban TTIK-s hallgatóknak ajánljuk, de bármely kar hallgatói számára hasznos és befogadható ismereteket ad a kurzus.

 

Meghívott vendég előadók:

Geretovszky Zsolt     – SZTE, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Halász János             – SZTE, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Hannus István           – SZTE, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Rakonczai János       – SZTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Tombácz Etelka        – SZTE, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

Témakörök

 

 1. A tudatlanság veszélyei
 2. A világítás eszközei
 3. Az ivóvíz előállítása
 4. Az energia előállítása
 5. A tisztálkodás anyagai
 6. Élelmiszerek
 7. Élvezeti szerek
 8. Közlekedési eszközök
 9. Veszélyes anyagok kezelése
 10. Műanyagok és fémek
 11. A hallgatók érdeklődése alapján (pl. Építkezések)
 12. A hallgatók érdeklődése alapján (pl. Fényképezés, másolás, megőrzés, sokszorosítás)
 13. A hallgatók érdeklődése alapján (pl. Aktuális áltudományos esetek)
 14. Írásbeli számonkérés

 

 

 

 

 

 

Anyagi kultúra, művelődés, szórakozás a középkori Magyarországon

Előadó: Kovács Attila Sándor

Időpont: minden héten kedd 17.00-18.30

 

Kurzusleírás:

A félév során bemutatjuk a középkor emberének idő és térfelfogását, a közlekedés középkori állapotát, a Kárpát-medencében élő népek környezetét, lakóterét, anyagi kultúráját. Szót ejtünk az oktatás és művelődés korabeli helyzetéről, a táplálkozás, a viselkedéskultúra és a divat változásairól, betegségekről, a szórakozás lehetséges módjairól. Forrásokra támaszkodva kívánjuk bemutatni a kor emberének világképét, félelmeit, megelevenítve hétköznapjait, tárgyi kultúráját.

Felelevenítjük a középkori magyar társadalom perifériáján élő csoportok életét, kultúráját, a társadalmi fegyelmezés módját és eszközeit, valamint a kora újkori magyarországi boszorkányperek mozgatórugóit, regionális jellemzőit.

A kurzus felvételét elsősorban bölcsész hallgatóknak ajánljuk, de szakkollégiumi óraként TTIK-s ÁJTK-s és GTK-s hallgatók számára is érdekes lehet az óra.

 

Tematika

1. Természeti viszonyok, éghajlati változások, fák, vizek, állatok, a középkori

Magyarországon
2. Tér és időfelfogás, zarándoklatok, utazás, a középkori Magyarországon. A magyarok külföldön, a külföldiek Magyarországon

3. A ruházat, öltözködés, divat és a viselkedéskultúra változásai a középkori Magyarországon

4. Család, gyerek, nevelés, iskoláztatás a középkori és kora újkori Magyarországon
5. Férfi és női nemi szerepek, szexualitás, a középkorban
6. Táplálkozástörténet, evőeszköz használat a középkori és kora újkori Magyarországon

7. Szőlő és borkultúra, a sörfőzés és a röviditalok fogyasztásának története a XI-XVII. századi Magyarországon.
8. Betegségek és orvostudomány a magyar középkorban

9. Szórakozás, társasjáték, szerencsejáték és sport a középkori Magyarországon.
10. Bűn és büntetés a középkori Kárpát-medencében.

11. Számonkérés, szóban vagy írásban (választható)

Javasolt irodalom:

1. Természeti viszonyok, éghajlati változások, fák, vizek, állatok, a középkori és a kora újkori Magyarországon:

Az órához javasolt irodalom:

források:
Werbőczy István Hármaskönyvéből (1514) I rész 87. cím Mit kell tennünk azokról a földekről melyeket a folyam árja szakasztott el. A középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténeti forrásainak jellemző vonásai http:// ejegyzet.bibl.u-szeged.hu 318-321.
Br. Herberstein Zsigmond utazásai 1518-tól 1538-ig. Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 1054-1717. Bp.: 1891. 147-150 www.mek.oszk.hu
Bertrandon de la Brocquiére utazása 1433. Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 1054-1717. Bp.: 1891. 91-94. www.mek.oszk.hu

Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról Bp.: 2008. 78-79. ; 328-330.
feldolgozások

Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején Bp.: 2001. 55-63. 267-273 vagy

Rácz Lajos: A Kárpát-medence éghajlattörténete a közép- és kora újkorban http://www.mek.oszk.hu/04900/04949/04949.pdf
Szabó Péter: Erdőgazdálkodás a középkorban
http://www.mek.oszk.hu/04900/04949/04949.pdf
Ferenczi László: Vízgazdálkodás a középkorban
http://www.mek.oszk.hu/04900/04949/04949.pdf

Javasolt a következőkből is olvasni:

Zolnay László: Kincses Magyarország Bp.: 1977. 64-137.

Takács Károly: Öntözés, víztárazás, halastavak és árvízkezelés ezer évvel ezelőtt? História 2010/6-7 21-25.
Kubinyi András: Vízellátás a középkori Budán História 2010/6-7 26-29.

Rácz Lajos: A Kárpát medence az Árpád korban História 2010/6-7 28-33.
Wolfang Behringer: A klíma kultúrtörténete a jégkorszaktól a globális felmelegedésig Bp.: 2010. 85-165.

Takács Károly: Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát medence egyéb területein www.korall.org 1 szám
Bp.: 2010. 85-192.

Magyar Néprajz I. 2.Táj, nép, történelem Szerk: Paládi-Kovács Attila Bp.:2009. 150-165.
Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében : a Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és az életmód változásának következtében / szerk. Andrásfalvy Bertalan, Vargyas Gábor PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, 2009.

33-65. ; 129-145.

Győri Róbert Vadvízországtól a fokgazdálkodásig Korall 1. szám // 2000. Nyár
Takács Károly Fokgazdálkodás vagy valami más? Korall 2. szám 2000. Tél
2. Tér és időfelfogás, zarándoklatok, utazás, a középkori Magyarországon. A magyarok külföldön, a külföldiek Magyarországon.
Az órához javasolt irodalom:

források:

Tar Lőrinc pokoljárása Bp.: 1985. 7-29.; 221-249..
Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás Bp.: 1983. 51-57.
Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról Bp.: 2008. 280-282.
Magyar történeti szöveggyűjtemény 100-1526 Szerk.: Bertényi Iván Bp.: 2000. 191-198. ; 167-173; 

Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 456; 

Feldolgozások:

Kristó Gyula: Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon Szeged 2003. 14-52.
Csukovits Enikő: Órahasználat a középkori Magyarországon. Tört. Szemle 1992. 3-4.

Magyar művelődéstörténet Bp.: 2006. 164-168; 73-75.
RUBICON 1993/3 Petneki Áron: Középkori útonjárók

Magyar Néprajz I. 2.Táj, nép, történelem Szerk: Paládi-Kovács Attila Bp.:2009. 180-187.
és az alábbiak közül egyet
Királyok és királynék itineráriumai : (1382-1438) Bp.: 2005. 5-17.

Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok Bp.: 2003. 12-23.; 106-134.
Tar Lőrinc pokoljárása Bp.: 1985. 5-34.
Bálint Sándor-Barna Gábor Búcsújáró magyarok Bp.: 27-89.
Csukovits Enikő: Források, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei
Korall 2009. december 5-29

E Kovács Péter: Egy középkori utazás története Tört. Szemle 1990/ 1-2 101-128

Horogszegi Zoltán: Zsigmond lengyel herceg utazásai Magyarországon Medievisztikai tanulmányok Szeged 2004. 35-44.

Zolnay László: Kincses Magyarország Bp.: 1977. 64-137.
Csukovits Enikő: Órahasználat a középkori Magyarországon. Tört. Szemle 1992. 3-4.
Tóth István György: Harangkongás és óraketyegés In Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra a XVII-XVIII. században Szerk.: Zimányi Vera Bp.: 1994. 115-132
3. A ruházat, öltözködés, divat és a viselkedéskultúra változásai a középkori Magyarországon

Az órához javasolt irodalom:

források:

Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 355-360; 380-383; 538-540;
István ifjabb király számadása 1264-ből Régi magyar öltözködés Viseletek dokumentumok és források tükrében. Bp.: 1988. 58-63.
Buda város árszabása II. Lajos korában Régi magyar öltözködés Viseletek dokumentumok és források tükrében. Bp.: 1988. 227-231
Magyarországról és e népnek életmódjáról Régi magyar öltözködés Viseletek dokumentumok és források tükrében. Bp.: 1988. 244
Magyarországról és e népnek életmódjáról Régi magyar öltözködés Viseletek dokumentumok és források tükrében. Bp.: 1988. 244.
Hozományjegyzékek Régi magyar öltözködés Viseletek dokumentumok és források tükrében. Bp.: 1988. 295-303.
Régi kereskedői számlák a XVII. századból Régi magyar öltözködés Viseletek dokumentumok és források tükrében. Bp.: 1988. 346-350.

Paksy Kata kelengyelajstroma Középkori leveleink 1541-ig Szerkesztette Hegedüs Attila és Papp Lajos Bp.: 2001. 463.
Számadás kiosztott ruhaneműkről Középkori leveleink 1541-ig Szerkesztette Hegedüs Attila és Papp Lajos Bp.: 2001. 306-312.
Szepsi Csombor Márton: Europica varietas Dunaszerdahely: 2003. 88-89. ; 146-147. ;

117-118
Bethlen Miklós önéletírása Bp.: 1955. 209-211.
feldolgozások:

Magyar művelődéstörténet Bp.: 2006. 103-108. 179-192
Magyar Néprajz I. 2.Táj, nép, történelem Szerk: Paládi-Kovács Attila Bp.:2009. 225-229.

Zolnay László: Kincses Magyarország Bp.: 1977. 277-303.

4. Család, gyerek, nevelés, iskoláztatás a középkori és kora újkori Magyarországon:
Az órához javasolt irodalom:

források:

Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 444-445; 460-463; 469; 479; 488; 518-519; 520-522; 
Régi magyar levelestár 67. Nyáry Pál levele Várday Katának www.mek.oszk.hu 
Bethlen Miklós Kun Ilonának Régi magyar levelestár 221 www.mek.oszk.hu 
Teleki Mihály Veér Juditnak Régi magyar levelestár 207 www.mek.oszk.hu 
feldolgozások
Péter Katalin: Gyermek a kora újkori Magyarországon Bp.: 1996. 7-12. 
Csukovits Enikő: Gyermek a középkori Magyarországon História 1997/5-6 16-18.
Kubinyi András: Halál és végtisztesség a késő középkori Magyarországon RUBICON 2002/3 18-22
Tóth István György: Három ország egy haza Magyarország krónikája 7 Bp. 1992 93-105

E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában Bp.: 2008. 23-35.

Házasság, keresztelés, nevelés Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás I
Bp.: 1986. 143-155

5. Férfi és női nemi szerepek, szexualitás, a középkorban
Az órához javasolt irodalom:

források:

Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 411; 448; 463-468;
RUBICON 1998/6 Petneki Áron: Vénus játéka ördög kísértése- Régi magyar források szexuális praktikákról

Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon Újvidék 1983. Újlak város jogkönyve III. 12-22. fejezet. III. 37.
RUBICON 1994/6 Katus László: A szeretkezésről
RUBICON 1994/6 Katus László: Megvan az ideje az ölelésnek
Erdődy Simon levele Batthyány Ferencnéhez Középkori leveleink 1541-ig Szerkesztette Hegedüs Attila és Papp Lajos Bp.: 2001. 314.
Feldolgozások:
Józsa László: A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei. Bp.: 1996. 133-145.
RUBICON 1998/6 Forrai Judit: A bujakór története 21-24.

Siklóssy L.: A régi Budapest erkölcse I Bp.: 2002. A magyar középkor erkölcse 13-159. 
Zolnay László: Kincses Magyarország Bp.: 1977. 389-436.
Józsa László: Szex a középkori Magyarországon Bp.: 2011. 33-217.
6. Táplálkozástörténet, evőeszköz használat a középkori és kora újkori Magyarországon.
Az órához javasolt irodalom:

források:

Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek Bp.: 1893. 327-340. http://kt.lib.pte.hu/cgi.bin katalógus témák szerint szakácskönyv
Bornemissza Anna 1680-as szakácskönyvéből História 1999. 5-6 35.
Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 371-375; 384-395
Szántó András: Eleink ételei Válogatás régi szakácskönyvekből Bp.: 1986. 21-82.

Feldolgozások:

Magyar művelődéstörténet Bp.: 2006. 192-202.
Magyar néprajz IV Bp.: 1997. 423-429.
Evőeszközök In.: Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás Bp.: 1986. I kötet 139-141.

És az alábbiak közül egyet:

E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában Bp.: 2008. 79-88.
Zolnay László: Kincses Magyarország Bp.: 1977. 106-125. ; 303-344.
Józsa László: A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei. Bp.: 1996. 24-42.
Európa az érett és a kései középkorban Debrecen 2001. 403-407.

7. Szőlő és borkultúra a sörfőzés és a röviditalok fogyasztásának története a XI-XVII. századi Magyarországon.
Az órához javasolt irodalom:

források:

Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 423-427; 520;
Diószegi Bónis Mátyás: A részegségnek gyűlölséges, utálatos és rettenetes állapotja. Magyar gondolkodók 17. század 957-1038.
Bethlen Miklós önéletírása Bp.: 1955. 130-134.
Bertrandon de la Brocquiére utazása 1433 Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 1054-1717. Bp.: 1891. 93
feldolgozások:

Magyar művelődéstörténet Bp.: 2006. 192-202
Solymosi Sándor: Szőlőművelés Magyarországon a középkorban História 1998/5-6 17-20.

Csoma Zsigmond: Középkori magyar szőlőfajták História 1998/5-6 21-22.

Kubinyi András: Borok, hordók, szőlészeti eljárások História 1998/5-6 27-29

Gecsényi Lajos: A középkori borok királya: a szerémi bor.

Pércsy András: A nemesség borfogyasztása a hódoltság idején Rubicon 2003/1-2 22-25.

Szabó Ernő-Szigeti Andor: Sörlexikon Sörtörténelem Bp.:1996. 59-86. ; 93-105

8. Betegségek és orvostudomány a magyar középkorban:

Az órához javasolt irodalom:

források:

Európa és a Közel-Kelet IV-XV. század Bp.: 1971. 632-635.
Spielenberg Sámuel: A magyar betegségről (1597) In. A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század 292-295.
Jordán Tamás: A járványról (1576) A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század 128-139.
Csanaki Máté: A döghalálról való rövid elmélkedés (1634) In. A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század 420-422.
Lencsés György orvosi könyve In. A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század 304-306.
Meliusz Juhász Péter: Herbárium (1578) In. A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század 306-312.
Ruland János Dávid: Új gyógyszerkészítés (1644) táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század 324-326.
Régi magyar levelestár 68. Nyáry Pál levele Várday Katának www.mek.oszk.hu 
Shultheisz Emil: A legrégebbi magyar nyelvű vény www.mek.oszk.hu
Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon Újvidék 1983 13-79.
Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis Magyar gondolkodók 17. század 760-779. 
Bethlen Miklós önéletírása Bp.: 1955. 127-130. ; 135-141.
Pestis ellen való orvosság In.: Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás Bp.: 1986. III. kötet 79.

feldolgozások:

Magyar művelődéstörténet Bp.: 2006. 127-132. ; 210-218.
E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában Bp.: 2008. 153-163.
Schultheisz Emil: Az orvoslás kultúrtörténetéből Piliscsaba 1997. 33-43, 54-66, 83-99, www.mek.oszk.hu A medicina Magyarországon a kezdetektől az orvosi kar megalapításáig
RUBICON 2002/3 A halál 12-28.
9. Szórakozás, társasjáték, sport a középkori Magyarországon.:
Az órához javasolt irodalom

források:

Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 410; 413; 497!; 
Magyarország királya, Mátyás esküvője, és a királyné koronázása és aztán bevonulásuk Budára, a pfalzi gróf követe által tüzetesen leírva (1477) Krónikáink magyarul III/1 Bp.: 2007. 123-132
Szepsi Csombor Márton: Europica varietas Dunaszerdahely: 2003. 84.
feldolgozások:

Endrei Walter-Zolnay László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában. Bp.: 1986. 144-168.
E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában Bp.: 2008. 51-72.; 89-113.
Zolnay László: Kincses Magyarország Bp.: 1977. 509-525..
10. Bűn és büntetés a középkori Kárpát-medencében.

Az órához javasolt irodalom:

források:

Buda város jogkönyve II. Szeged 2001. 401-409; 412; 420-422; 433-439; 442-443; 445-459; 480-483; 492-494;

Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon Újvidék 1983. Újlak város jogkönyve III. fejezet.

1-75. fejezet

Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000-1526 Szerk.: Bertényi Iván Szent László II. törvénykönyve 246. 28.; 253. 22.

Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000-1526 Szerk.: Bertényi Iván Kálmán törvényei.

 253. 22.

A váradi Regestrum. Értelmezi Kandra Kabos Bp.: 1898. 151, 236, 255, 257, 273, 302, 320, 371, 376. www.rfmlib.hu/digitkonyvtár

Bűbájosok, ördöngősök, boszorkányok Heves és Külső-Szolnok vármegyékben Összeállította Sugár István Bp.: 1987 245-280.

Lányi György: A meggyilkolt emberi testnek a gyilkos jelenlétében meginduló vérzéséről (1667) In. A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század 271-272.

feldolgozások:

Csukovics Enikő: Bűn és büntetés a középkori vallási gyakorlatban In: Bártfától Pozsonyig Városok a 13-17. században Bp.: 2005. 199-222.

Blanka Szeghyova: Erőszak és konfliktuskezelés a XVI. században. História 2005/8 24-27.

Tringli István: Bűntettek és bűnözők a középkori Magyarországon História 2003/1 6-9.

Bűbájosok és boszorkányok a bíróságon Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon

RUBICON 2005/7 19-26.

Mezey Barna: Kínzás, kínszenvedés, kivégzés. RUBICON 2006/7 14-16.

Mezey Barna: A szenvedés rituáléja. RUBICON 2006/7 16-23.

Mezey Barna: A tortúra RUBICON 2006/7 23-28

Mezey Barna: Halálbűntetések RUBICON 2006/7 28-34

 

A kilencedik művészet. (Képregény-poétika)

Előadó: Mikola Gyöngyi

Időpont: minden héten hétfő 18.00-19.30

 

Kurzusleírás

Ha a képregényen pusztán képekben elbeszélt történeteket értünk, akkor családfáját egészen az emberi civilizáció kezdeteiig vezethetjük vissza. Ahhoz azonban, hogy megértsük a „kilencedik művészetnek” is nevezett médium jelentőségét és sikerét, meg kell vizsgálnunk újabbkori történetét, azt a folyamatot, ahogy a képregény a tömegkommunikáció egyik eszközévé vált az első napilapok megjelenésének korszakában.

            A kurzus célja, hogy bemutassa, hogyan formálódik a képregény a nyomtatás, az olvasás és a szórakoztatóipar történetében, hogyan hatottak fejlődésére az alkotók, a kiadók, a fogyasztók, valamint a képregény-ellenes mozgalmak hívei, és hogy milyen eltérések mutatkoznak a képregény gyártásában, terjesztésében és fogyasztásában az egyes országokban és régiókban. Kiemelten vizsgáljuk ebből a szempontból - a földrajzi közelség okán is - a szerb és a délszláv fejleményeket.

            Választ keresünk továbbá arra a kérdésre, hogy mi a viszony a képregény-olvasás és az irodalmiság más formái között, elemezzük a képregény nyelvének hibriditását, sajátos grammatikáját, szemantikáját, a minőség ismérveit és azok mérhetőségét. A médium kulturális sokszínűsége felveti továbbá a képregény esztétikai lehetőségeinek kérdését; ezzel összefüggésben tanulmányozzuk azokat a folyamatokat, melyek révén a képregény jelentése megképződik az olvasók, a szubkultúrák és a társadalmak számára.

A kurzus felvételét elsősorban bölcsész hallgatóknak ajánljuk, de bármely kar hallgatóit  szívesen látjuk , nagyon sok izgalmas, aktuális kérdést érint az óra.

Számonkérés, értékelés: A referátum és órai munka alapján

 

Fejezetek a XX. századi magyar politikai rendszerek történetéből

Előadó: Löffler Tibor.

Kurzusfelelős: Gömbicz Nándor

Időpont: minden héten szerda 18.30-20.00  

 

Kurzusleírás

A kurzusnak két kiemelt célja van.

Egyrészt számba venni az egyes politikai rendszereket, és azok szerkezetének és működésének lényegi ismereteit összefoglalni.

A másik főbb cél tárgyalni az egyes politikai rendszerekkel kapcsolatos problémákat. Kivált olyanokat, amelyek napjaink politikai közgondolkodásában is problémaként vetődnek fel. Utóbbi szempont adja a kurzus sajátosságát: olyan kérdéseket felvetni, amelyek szakmai viták tárgyát is képezik, és a laikusabb polgárokat (hallgatókat) is foglakoztatja.

A bevezető előadásokban módszeresen áttekintjük a 20. századi magyar történelemre oly jellemző rendszerváltásokat és rendszerváltó alternatívákat, illetve a rendszerváltások negatív társadalmi és társadalomtörténeti hatásait: 1918 (polgári demokratikus forradalom), 1919 (tanácsdiktatúra), 1919 (polgári demokratikus ellenforradalom), 1919 (antidemokratikus ellenforradalom), 1920 (polgári-demokratikus alternatíva), 1922 (a „Horthy-rendszer” kialakulása), 1944 (német megszállás), 1944 (nyilas uralom), 1945 (demokratikus rendszerváltás), 1947 (a kommunista diktatúra kiépítésének kezdete), 1956 (demokratikus forradalom), 1956 (kádári ellenforradalom), 1989 (demokratikus rendszerváltás).

Az előadások fontos kérdése az egyes rendszerek definiálása (autoriter rendszer, diktatúra, totalitarizmus, irányított demokrácia stb.), ami segítséget nyújt a politikai rendszerekkel kapcsolatos fogalmi gondolkodáshoz.

A kurzus felvétele történelem iránt érdeklődök és ÁJTK-s hallgatók számára különösen ajánlott.

 

Tematika

 

1)      Bevezetés: rendszerváltások és rendszerváltó alternatívák a 20. századi Magyarországon.

2)      Bevezetés: a külső-nemzetközi környezet meghatározó szerepe és a politikai elitek.

3)      Az őszirózsás forradalom és politikai rendszere 1918-1919.

4)      A tanácsdiktatúra.

5)      Polgári demokratikus és antidemokratikus ellenforradalom 1919-ben, illetve a demokratikus alternatíva 1920 és 1922 között.

6)      Az ún Horthy-rendszer 1922-1944.

7)      A német megszállás és politikai következményei.

8)      A nyilas uralom.

9)      Demokratikus rendszerváltás 1945-től a megszállás és a korlátozott demokrácia keretein beleül.

10)  A demokrácia felszámolása 1947-től és az ún. Rákosi rendszer.

11)  Az 1956-os forradalom politikai berendezkedése.

12)  Az ún. Kádár-rendszer.

13)  Az 1989-90-es rendszerváltás és politikai rendszere.

14)  Írásbeli számonkérés

 

 

Evolúció a géneken túl

Előadó: Török Tibor

Kurzusfelelős: Szántó Anita

Időpont: minden péntek 14.00-15.30.

 

A kurzus felvétele felsőéves biológus hallgatók számára ajánlott, alapozó kurzusként elsőéves biológia szakos, vagy biológiában kellően tájékozott hallgatók vehetik fel.

A kurzus előadásainak témái:
1., Bevezetés 
2., A többszintű szelekció elmélete 
3., A növények és más telepes fajok evolúciós kérdései 
4., Újabb modern szintézis szükséges
5., Hogyan működik a kulturális evolúció? 
6., A modern európai kultúra rövidtávú evolúciós sikerének titka 
7., Használható-e az evolúcióelmélet gazdasági kérdésekben?
8., Szignálok és állati kommunikáció (Számadó Szabolcs)

9., A változatosság és a szociális evolúció összefüggései (Barta Zoltán)
10., Epigenetika és evolúció (Pál Csaba)
11., Gazda-parazita koevolúció (Rózsa Lajos)

 

Szabadon választott szakkollégiumi kurzusok

 

Gazdaságpolitikai alternatívák a mai Magyarországon

 

2012. november 07. Járai Zsigmond: A gazdaság fő kérdései

2012. november 21 .Kovács Árpád: Közpénzügyek, költségvetési politika

2012. november 28. Szakáli István Lóránt-Lóránt Károly: Egy lehetséges kitörési pont? A keleti nyitás politikája

 

A második félév tervezett előadásai (időpont egyeztetés alatt)

Csaba László: Magyarország és a világgazdaság

Chikán Attila: A magyar gazdaság versenyképessége a XXI. század elején.

Mellár Tamás: Gazdaságpolitika makroszemléletben

Róna Péter: Az állam szerepe a piacgazdaságban

 

 

Kortárs magyar irodalom

 

2012.10.10  Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 című kötetének bemutatója. Moderál Erdélyi Ágnes

2012.10.18. A kecskeméti Forrás szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat július-augusztusi számának bemutatója Vendégeink: Füzi László főszerkesztő, Pintér Lajos szerkesztő, Rigó Róbert, Kriskó János, Sági Norberta, a Kecskeméti Főiskola oktatói, a szám szerzői. A beszélgetést Bencsik Péter történész vezeti

2012.10.24 Moló Irodalmi felolvasóest Fiatal költők, versíró szakkollégisták felolvasóestje

2012.10.25. Balázs Imre József Az új közép Tendenciák a kortárs irodalomban kötetének a bemutatója moderátor Kovács Flóra

2012.12.03. Egyed Emese írói estje. Moderátor Kovács Flóra

 

 

  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.